stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 27-May-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate

 

 

evidenţa persoanelor

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la: pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

 

 

    Dosarul va cuprinde următoarele documente necesare:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul, în original;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie xerox;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie xerox;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, şi după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie xerox;
- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București, sau la adresa
www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii