stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 27-May-2017
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate

 

 

evidenţa persoanelor

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

 

 

    Pentru emiterea actului de identitate, dosarul va cuprinde următoarele:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se completează la ghişeul S.P.C.L.E.P.);
- certificatul de naştere, în original;
- actele de identitate ale părinţilor sau reprezentantului legal, în original şi copie xerox;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
- certificatul de căsătorie al părinţilor, sau după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie xerox;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
    La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor (S.P.C.L.EP.), cu sediul în clădirea Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, din str. 22 Decembrie, nr.2, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani:

 

 

    Pentru emiterea actului de identitate, dosarul va cuprinde următoarele:
- cerere pentru eliberarea actului de identitate (se completează la ghişeul S.P.C.L.E.P.);
- certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului;
- chitanţa în valoare de 7 LEI, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, care se achită la casieria Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București, sau la adresa
www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii