stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

formulare on-line:

 

NOTĂ: Formularele care au 2 (două) pagini se vor tipări faţă-verso, având setată imprimanta pentru listare pe format hârtie A4.

 

 Pentru vizualizarea formularelor de pe acest site, este necesară instalarea următorului program, care poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos:

Acrobat Reader (pdf)

 

 Nr. crt.

Domenii de interes:

Timp de completare

 activitate comercială
1.  Cerere pentru eliberare autorizaţie de funcţionare pentru unitatea de alimentaţie publică  2 minute
2.  Cerere pentru eliberare acord de funcționare spațiu comercial/ prestări servicii.  2 minute
3.  Cerere pentru eliberare acord pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în complexul agroalimentar din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr.6A.  2 minute
4.  Cerere pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  2 minute
5 Cerere pentru vizarea anuală a acordului de funcţionare pentru spaţiu comercial/ prestări servicii  2 minute
6.  Declarație privind tipul unității de alimentaţie publică  2 minute
7 Declarație pe proprie răspundere pentru vizarea autorizației de funcționare pentru unitatea de alimentaţie publică  2 minute
8 Declarație pe proprie răspundere pentru vizarea acordului de funcționare pentru spațiu comercial/prestări servicii  2 minute
 

 

 
 asistenţă socială
1.  Cerere pentru solicitare adeverinţă de stare materială - se obţine de la Compartimentul Registre Agricole  
2.  Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială  
3 Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)  
4 Adeverinta  
5 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii  
6 Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a opilului stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii - pentru A.J.P.I.S.  
7 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional  
 

 

 

asociații de proprietari

1. 

Contract de mandat.

 

2.  Act adițional la contractul de mandat.  

 

3. 

Hotărâre pentru înscrierea în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 

4. 

Hotărâre pentru stabilire cuantum și împuternicire.

 

5. 

Solicitare înscriere a asociației pe proprietari în programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 

6. 

Listă proprietari.

 

 

  

 

AUDIENȚE institutia PREFECTUlui - judetul suceava

1.       Cererile de înscriere în audiență la conducerea primăriei (formular tip), se găsesc la Compartimentul managementul calității, cam. 14, parter.

3 minute

2.       Cererile de înscriere în audiență la Prefect și Subprefect (formular tip), se găsesc la Compartimentul managementul calității, cam. 14, parter.

3 minute

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta pagina Instituției Prefectului - Județul Suceava, la adresa de Internet www.prefecturasuceava.ro.

3 minute

     

Impozite şi taxe locale

1. 

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 

2.  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

 

3. 

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice.

 

4. 

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice.

 

5

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice.

 

6

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice.

 

7. 

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice.

 

8. 

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice.

 

9. 

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice.

 

10

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

 

11

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

 

12

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

 

13

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

 

14

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/ Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate.

 

15

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate/ Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

 

16. 

Declaraţie privind taxa specială de salubrizare pentru contribuabili persoane fizice.

 

17

Cerere pentru atribuirea credențialului pentru plata electronică a taxelor și impozitelor locale prin portalul www.ghiseul.ro. (numai pentru persoane fizice și persoane fizice autorizate)

 

     

resurse umane

1.  Formular tip cerere înscriere la concurs funcție publică.

 

 

  

stare civilă

1.  Cerere pentru eliberarea actului de identitate  2 minute
2. 

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cu reşedinţa în România.

 

3. 

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 

4.  Cerere pentru rectificarea/actualizarea/blocarea/ştergerea datelor personale.

 

5.  Declaraţie - anexa nr. 12.

 

6.  Declaraţie - anexa nr. 13.

 

7.  Declaraţie - anexa nr. 14.

 

 

NAȘTERE

 

8

Declarație naționalitate

 2 minute

9. 

Declarație purtare nume

 1 minut

10

Declarație recunoaștere

 1 minut

11

Declarație recunoaștere ulterioară

 1 minut

12

Cerere schimbare prenume tată

 1 minut

  divorț  
13 Cerere de divorț 2 minute
14 Cerere înscriere divorț  
  transcriere acte de stare civilă  
15

Declarație că nu a mai solicitat transcrierea

2 minute

16

Cerere transcriere acte de stare civilă

1 minut

  eliberare acte de stare civilă  
17 Cerere eliberare acte de stare civilă 2 minute
18 Cerere eliberare certificat componență familială 1  
19 Cerere eliberare certificat componență familială 2  
20 Cerere eliberare dovadă acte deces 2 minute
21

Cerere rectificare acte de stare civilă

2 minute

22 Cerere pentru schimbare nume 3 minute
  procedura succesorală  
23

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

3 minute

24

Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.

 
 Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta paginile de Internet:
- Direcţia Generală de Paşapoarte
www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
www.evidentapersoanelor.ro
     

URBANISM

1 Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

2 Anexa la cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

3. 

Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

4

Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

5

Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

 

6

Declaraţie pe proprie răspundere

 

7

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

8

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcții Suceava

 

9

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

10. 

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcții Suceava

 

11. 

Panou de identificare a investiţiei

 

     

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2017 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor