stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

legislaţie - actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea primăriei municipiului câmpulung moldovenesc

 

 Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc este organizată şi funcţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 

1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028

5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

6. Legea nr. 544/20001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

8. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182583

 

  

alte acte normative

 1.

Hotărârea Guvernului nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

 2.

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu pentru spaţiul legislativ din România. Conţinutul său priveşte, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.
     În acest scop, a luat fiinţă şi în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuţii de control, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
     Recent înfiinţată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea îşi exercită competenţa stabilită în principal de Legea nr. 677/2001, în condiţii de independenţă faţă de orice autoritate publică sau entitate de drept privat.
     Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a fost transpus acquis-ul comunitar reprezentat prin Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.
     Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricărei instituţii de control, putând investiga prelucrările de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 şi aplică sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

 

 Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018

 Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor