stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

comisiile de specialitate
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc
mandatul 2016-2020

 

 

 

 Constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 24 iunie 2016.

 

 

1.

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
servicii, comerţ şi agricultură
:

  - Cristinari Filaret
- Alvirescu Ioana-Tatiana
- Moroșan Nicolai
- Giosan Nicolai
- Posa Adrian
 

 

2.

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

  - Boicu Ovidiu-Alin
- Berențan Corneliu-Petru
- Boicu Bogdan-Nicolae
- Cîrmaci Nicolai
- Maftean Gheorghe
 

 

3.

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, activităţi sportive,
de agrement şi turism:

  - Dura Octavian
- Giosan Cosmin-Constantin
- Macovei Virgil
- Sologiuc Teodor-Gheorghe
- Alvirescu Ioana-Tatiana (supleant)
 

 

4.

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

  - Varvaroi Vasile-Lucian
- Costeliuc Cornel-Florinel
- Lițu Nicolae
- Robciuc Silviu-Florin
- Erhan Ilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Drumul Lemnului