stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2018

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

Anexe:

1.

08.01.2018

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2017

 

2.

25.01.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018

 

3.

25.01.2018

Hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanţele  datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2017 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

 

4.

25.01.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

5.

25.01.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

6.

25.01.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

 

7.

25.01.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 8236/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția I Civilă

 

8.

25.01.2018

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  și indemnizațiile consilierilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

9.

25.01.2018

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Dzierżoniów-Polonia, în perioada 08-10 februarie 2018, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXIX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

10.

25.01.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 30 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

 

11.

25.01.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 60 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

 

12.

07.02.2018

Hotărâre cu  privire la aprobarea  bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

13.

22.02.2018

Hotărâre privind înșușirea Raportului procedurii de atribuire a contractului în vederea delegării gestiunii prin concesionarea serviciului de transport public local pe cablu și activităților conexe și pentru aprobarea tarifelor tichetelor și a programului de funcționare pentru efectuarea transportului public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc

 

14.

22.02.2018

Hotărâre cu privire la premierea sportivei Tivodariu Maria pentru performanțele deosebite obținute la campionatele sportive internaționale

 

15.

22.02.2018

Hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase cu operatori economici atestați

 

16.

22.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 186 din 19 decembrie 2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2018

 

17.

22.02.2018

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care se execută în anul 2018 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

 

18.

22.02.2018

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei reprezentând stimulente financiare acordate personalului medical și de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  în anul 2018

 

19.

22.02.2018

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei de 2.000 lei reprezentând stimulente financiare lunare acordate medicului Florea Carmen Cristina, medic specialist epidemiolog la Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

20.

22.02.2018

Hotărâre pentru  modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

21.

22.02.2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

22.

14.03.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 40 din 15 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA THEODOR DARIE CÂMPULUNG MOLDOVENSC, JUDEȚUL SUCEAVA”

 

23.

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

 

24.

29.03.2018

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

25.

29.03.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

 

26.

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi  a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

27.

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

28.

29.03.2018

Hotărâre pentru stabilirea situațiilor deosebite, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure

 

29.

29.03.2018

Hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

30.

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

31.

29.03.2018

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

 

32.

29.03.2018

Hotărâre privind aprobarea influențelor la lista de investiții a bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

33.

29.03.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 6 m.c. material lemnos Muzeului “Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc

 

34.

26.04.2018

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

35.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2018

 

36.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

37.

26.04.2018

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

38.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

39.

26.04.2018

Hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

40.

26.04.2018

Hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

41.

26.04.2018

Hotărâre pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere rețele iluminat public (str. Pârâul Morii, Aleea Trandafirilor, str. Rarăului, str. Gheorghe Lazăr) din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

42.

26.04.2018

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

43.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virări de credite bugetare în cadrul bugetului local și influențelor la lista de investiții a bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

44.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava din România și orașul Karmiel din Israel

 

45.

26.04.2018

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Karmiel-Israel, în perioada 08-11 mai 2018, în vederea semnării Înțelegerii  de cooperare între municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Karmiel din Israel

 

46.

26.04.2018

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

47.

10.05.2018

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influenţelor la lista de investiţii a bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018  și diminuarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii anul 2018

 

48.

31.05.2018

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului GIOSAN NICOLAI

 

49.

31.05.2018

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

 

50.

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, modificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

51.

31.05.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2664/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

 

52.

31.05.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2665/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Contencios Administrativ și Fiscal

 

53.

31.05.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2651/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj, Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

 

54.

31.05.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 2652/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj – Secția Contencios Administrativ și Fiscal

 

55.

31.05.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric “Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene”, ediția a XXIX-a

 

56.

31.05.2018

Hotărâre pentru aprobarea Regulamenului privind stabilirea și acordarea de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc unităților de cult din municipiul Câmpulung Moldovenesc, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

57.

31.05.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului  municipiului Câmpulung Moldovenesc  în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului  „Sistem de management integrat  al deşeurilor în judeţul Suceava"

 

58.

31.05.2018

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

 

59.

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 83 din 30 iunie 2005 privind transmiterea unor imobile/spații situate în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir aflate în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Direcției de Sănătate Publică Suceava, Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Casei Județene de Pensii Suceava

 

60.

31.05.2018

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

 

61.

31.05.2018

Hotărâre privind transmiterea în administrare și în mod gratuit a imobilului - teren situat în strada Trandafirilor nr. 2, aflat în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

62.

31.05.2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

63.

31.05.2018

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

64.

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil aparținand domeniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din imobil cu destinația de internat în imobil cu altă destinație

 

65.

31.05.2018

Hotărâre privind la alocarea cantității de 16 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unei anexe afectate de incendiu

 

66.

28.06.2018

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

67.

28.06.2018

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

68.

28.06.2018

Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Câmpulung Moldovenesc prin Consiliul Local și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Jude țului Suceava

 

69.

28.06.2018

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

70.

28.06.2018

Hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de administrare și exploatare a pajiștilor permanente, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018

 

71.

28.06.2018

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru "CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL (articole sportive) ȘI DE CAZARE, ÎMPREJMUIRE, ZID DE SPRIJIN" în strada Izvorul Alb Câmpulung Moldovenesc

 

72.

26.07.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

73.

26.07.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractului de închiriere a unui spațiu pentru Asociația de Proprietari nr. 8 Câmpulung Moldovenesc

 

74.

26.07.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

75.

26.07.2018

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat „Cei mai buni dintre cei mai buni”- Tabăra de vară pentru elevii cu rezultate deosebite obținute în anul școlar 2017-2018, între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava și comuna Cumpăna, județul Constanța

 

76.

26.07.2018

Hotărâre privind la alocarea cantității de 105 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

 

77.

26.07.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 80.000 lei  Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de pavare  a curții bisericii

 

78.

26.07.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 65.000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de reparații a lăcașului de cult

 

79.

26.07.2018

Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

80.

26.07.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "AMENAJARE PUNCTE DE COLECTARE DEȘEURI ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC"

 

81.

26.07.2018

Hotărâre privind acceptarea donației Fundației Mircea Titus Romanescu

 

82.

26.07.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 75 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor construcții afectate de incendiu

 

83.

26.07.2018

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64 din 31 mai 2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din imobil cu destinația de internat în imobil cu altă destinație

 

84.

09.08.2018

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018 și majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

85.

09.08.2018

Hotărâre pentru modificarea contractului nr. 21.051 din 23.11.2009, în vederea reautorizării din punctul de vedere I.S.C.I.R. a instalației de transport pe cablu aferente obiectivului ”Pârtii de schi omologate și transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău-tronson I”

 

86.

09.08.2018

Hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă pe str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Ghe. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla și str. A. Mureșan, Municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

87.

09.08.2018

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat urmare încheierii contractelor de achiziție și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

 

88.

09.08.2018

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

89.

21.08.2018

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

90.

21.08.2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătăţirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” a documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele acestuia, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020

 

91.

21.08.2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 43 din 18 mai 2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025

 

92.

30.08.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul II 2018

 

93.

30.08.2018

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 și influențelor la lista de investiții a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

94.

30.08.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

 

95.

30.08.2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

96.

30.08.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 40 m.c. material lemnos de lucru, în vederea luării unor măsuri pentru combatere efectelor inundațiilor din data de 15 august 2018

 

97.

18.09.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor de credite bugetare și a influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018 și aprobarea  majorării bugetului și influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

98.

27.09.2018

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2018 – 2019 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

99.

27.09.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a  Regulamentului Local de Urbanism aferent

 

100.

27.09.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 

101.

27.09.2018

Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiile ce formează obiectul dosarelor nr.1413/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal 072/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ și Fiscal 1451/86/2018 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția 1 Civilă 8236/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția 1 Civilă

 

102.

27.09.2018

Hotărâre privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru  organizarea concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la  Clubul Sportiv Municipal „Rarăul ” Câmpulung Moldovenesc

 

103.

27.09.2018

Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate

 

104.

27.09.2018

Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul  local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2018

 

105.

27.09.2018

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui imobil din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării, demolării și valorificării

 

106.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul III 2018

 

107.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor de credite bugetare și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018, precum și aprobarea modificării bugetului, virări de credite bugetare și influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

108.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul şcolar 2018-2019

 

109.

25.10.2018

Hotărâre pentru aprobarea actualizării Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

110.

25.10.2018

Hotărâre pentru aprobarea actualizării Regulamentului serviciului de salubrizare din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

111.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în municipiului  Câmpulung Moldovenesc

 

112.

25.10.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

 

113.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se vinde direct cetățenilor municipiului Câmpulung Moldovenesc din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

114.

25.10.2018

Hotărâre privind alocarea cantității de 15 m.c. material lemnos de lucru ca ajutor de urgență în vederea refacerii unor anexe afectate de inundațiile din data de 28 iunie 2018

 

115.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unui imobil aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

116.

25.10.2018

Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc situate în incinta Ambulatoriului de Specialitate din str. Dimitrie Cantemir, în vederea desfășurării activităților specifice pentru un cabinet de medicină a muncii și un cabinet stomatologic

 

117.

25.10.2018

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 

118.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

119.

25.10.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 50.000 lei  Parohiei „Sfântul Dumitru”  Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul ,,Realizare sistem termoizolant lăcaș de cult”

 

120.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiului Câmpulung Moldovenesc și  I.I. Molocea O. V. Florin, în vederea amenajării unui patinoar pe terenul de sport situat în Câmpulung Moldovenesc strada Ion Hălăuceanu, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

121.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența contabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc  a unor creanțe fiscale datorate de persoane juridice radiate din Registrul Comerțului

 

122.

25.10.2018

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

 

123.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

124.

22.11.2018

Hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

125.

22.11.2018

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

126.

22.11.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

 

127.

22.11.2018

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil situat în str. Calea Bucovinei nr. 16, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Feuer Naomi Garofița, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 24250 din 04.09.2017

 

128.

22.11.2018

Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 53 mp, teren situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei, în vederea extinderii imobilului – spațiu destinat cazării - proprietate Moroșan Florin Vasile și Moroșan Virginia

 

129.

22.11.2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

130.

22.11.2018

Hotărâre pentru modificarea contractului nr. 21051 din 23.11.2009 încheiat între municipiul Câmpulung Moldovenesc și ACOMIN S.A. și INSTCOMP SA, în vederea reautorizării din punctul de vedere I.S.C.I.R. a instalației de transport pe cablu aferente obiectivului ”Pârtii de schi omologate și transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău-tronson I”

 

131.

07.12.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor de credite bugetare și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2018

 

132.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2019

 

133.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

 

134.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

 

135.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

 

136.

18.12.2018

Hotărâre cu  privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Calea Transilvaniei, nr. 82, proprietatea C.N. Poşta Română, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

 

137.

18.12.2018

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui imobil din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării, demolării și valorificării

 

138.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la premierea unor performanțe deosebite obținute la competiții interne și internaționale

 

139.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Jastrowie - Polonia, în perioada 25 - 27 ianuarie 2019, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

 

140.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 57778 lei  Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de pavare  a curții bisericii

 

141.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de refacere a fațadei Casei parohiale situate în str. Calea Bucovinei, nr. 37 

 

142.

18.12.2018

Hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și al Clubului Sportiv Municipal ,,Rarăul – Câmpulung Moldovenesc

 

143.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2019

 

144.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe de teren situate în Câmpulung Moldovenesc în str. Uzinei, nr. 6 și în str. Aeroportului f.n., aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către societatea S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L.

 

145.

18.12.2018

Hotărâre privind transmiterea în administrare și în mod gratuit a unor spații din cadrul Ambulatoriului de Specialitate situat în strada Dimitrie Cantemir, aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

146.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publicǎ a unui teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în strada Ștrandului, în vederea construirii unei locuințe

 

147.

18.12.2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr. 98/27.09.2018 privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2018 – 2019 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

148.

18.12.2018

Hotărâre privind  acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în anul 2019

 

149.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea  exonerării unor persoane contractuale din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 

150.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă estimat a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc precum și a partizilor a căror volum de masă lemnoasă constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale I

 

151.

18.12.2018

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019

 

152.

18.12.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului local pe anul 2018

 

153.

18.12.2018

Hotărâre privind introducerea bunurilor aferente obiectivului de investiții ”Pârtii de schi omologate și transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău” – tronsonul I în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

154.

25.10.2018

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local pe anul 2018

 
 

  arhiva cu hotărârile consiliului local

     
   Arhiva pentru anul 2006  
   Arhiva pentru anul 2007  
   Arhiva pentru anul 2008  
   Arhiva pentru anul 2009  
   Arhiva pentru anul 2010  
   Arhiva pentru anul 2011  
   Arhiva pentru anul 2012  
   Arhiva pentru anul 2013  
   Arhiva pentru anul 2014  
   Arhiva pentru anul 2015  
    Arhiva pentru anul 2016  
   Arhiva pentru anul 2017  
     
     

 Data ultimei actualizări a paginii: 28-dec.-2018

 Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.