stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima paginăHarta municipiuluiHarta siteAlbum fotoForumCarte de oaspeţiContact

RO RO

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

 Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2008

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea

1.

09.01.2008

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc, la Cernăuţi - Ucraina, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru ediţia a XIX-a Câmpulung Moldovenesc a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

2.

09.01.2008

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Serbările Zăpezii 2008”  în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

3.

09.01.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea calendarului manifestărilor cultural-artistice şi sportive care se vor desfăşura în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2008

4.

09.01.2008

Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2007

5.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare Grădiniţa nr. 1 cu program normal, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

6.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu program prelungit, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

7.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare grădiniţa nr. 3, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

8.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare grădiniţa nr. 4, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

9.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare grădiniţa nr. 5, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

10.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală nr. 4, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

11.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală nr.3, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

12.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Dragoş Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

13.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

14.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare Grup Şcolar nr. 1, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

15.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală nr.1, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

16.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală nr.2, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

17.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare şi extindere grădiniţa nr. 1 cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

18.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

19.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice pentru anul fiscal 2007

20.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele juridice pentru anul fiscal 2007

21.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace fixe proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

22.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Planului de implementare a strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

23.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 2500 mc material lemnos pentru foc destinat vânzării către populaţia municipiului Câmpulung Moldovenesc

24.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la alocarea sumei de 40.000 lei Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea procurării de carburant pentru maşinile de patrulare

25.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la alocarea sumei de 10.000 lei Inspectoratului de Jandarmi Suceava în vederea procurării de carburant pentru maşinile de patrulare din municipiului Câmpulung Moldovenesc

26.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

27.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, pentru anul 2008

28.

31.01.2008

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 130 mp din spaţiul situat în Centrala Termică Bodea I, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării unei tipografii

29.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 12 parcele de teren situate în str. Buneşti fn., Câmpulung Moldovenesc

30

31.01.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea ieşirii din indiviziune pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. 22 Decembrie nr. 2, judeţul Suceava

31.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare bazar, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava”

32.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare obor şi târg de mărfuri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava”

33.

31.01.2008

Hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70/2007 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a unor imobile/clădiri şi terenul aferent instituţiilor de învăţământ, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Grupului Şcolar nr. 1, Grupului Şcolar Silvic, Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” şi Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” din municipiul Câmpulung Moldovenesc

34.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui sediu de partid situat în imobilul din strada Calea Transilvaniei nr. 2 în baza Legii nr. 90/2003

35.

31.01.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire pensiune în str. N. Cobilanschi fn., Câmpulung Moldovenesc

36.

31.01.2008

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare parcare auto” situată pe str. Calea Transilvaniei f.n., municipiul Câmpulung Moldovenesc

37.

21.02.2008

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

38.

28.02.2008

Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vranău Mihai

39.

28.02.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale

40.

28.02.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment al municipiului Câmpulung Moldovenesc

41.

28.02.2008

Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Timiş Liviu

42.

28.02.2008

Hotărâre privind asigurarea de către Poliţia Comunitară a municipiului Câmpulung Moldovenesc a măsurilor de ordine şi siguranţă în bazele sportive ale municipiului Câmpulung Moldovenesc

43.

06.03.2008

Hotărâre privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a terenurilor din domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, pentru lucrări de execuţie, întreţinere şi reparaţii a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale de către operatorul de distribuţie care va concesiona serviciul public de distribuţie a gazelor naturale de la Ministerul Economiei şi Finanţelor

44.

06.03.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

45.

31.03.2008

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava, la care municipiul Câmpulung Moldovenesc este membru asociat

46.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru un sediu de asociaţie

47.

31.03.2008

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului interşcolar „Tineri pentru sport” ediţia 2008 în municipiul Câmpulung Moldovenesc

48.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

49.

31.03.2008

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 80 din 28 octombrie 2004 cu privire la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea atribuirii terenurilor în condiţiile Legii 15/2003

50.

31.03.2008

Hotărâre pentru modificarea şi completarea punctului 7 din Capitolul VII al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

51.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc

52.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru desfăşurarea Concursului Interjudeţean de Artă Fotografică „ Copilul şi universul său”, ediţia a XV-a

53.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sumei pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc

54.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea contului anual de execuţie bugetară al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2007

55.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unui bun imobil

56.

31.03.2008

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune teren aferente unor chioşcuri din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

57.

31.03.2008

Hotărâre cu privire la atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pentru un sediu de partid

58.

31.03.2008

Hotărâre privind aprobarea deplasării grupului vocal bărbătesc „Piatra Şoimului” a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Pila şi Jastrowie - Polonia, in perioada 19 – 26 mai 2008, în vederea participării la Festivalul Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”

59.

31.03.2008

Hotărâre privind alocarea sumei de 19.028 lei din bugetul local al municipiului pe anul 2008, pentru executarea lucrărilor de reabilitare a prosecturii (morga) din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

60.

24.04.2008

Hotărâre pentru stabilirea unor norme cu privire la activităţile de gospodărire,  întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc

61.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

62.

24.04.2008

Hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc

63.

24.04.2008

Hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 139937,40 lei din bugetul investiţiei „Reabilitare şi modernizare staţie de epurare” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru finalizarea lucrărilor

64.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 100 m.c. material lemnos ca ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei d-lui Prundean Valerian

65.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 15 m.c. material lemnos pentru refacerea acoperişului Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Câmpulung Moldovenesc

66.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

67.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal “Zona centrală – Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” şi Regulamentul urbanistic local aferent

68.

24.04.2008

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere teren aferente unor chioşcuri din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

69.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru promovarea  tradiţiilor populare şi încurajării activităţilor meşteşugăreşti în municipiul Câmpulung Moldovenesc

70.

24.04.2008

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc’’

71.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sumei pentru Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Câmpulung Moldovenesc

72.

24.04.2008

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal "Rarăul” Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

73.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea lucrărilor de reparaţii la saivanul de pe trupul de păşune Simideşti, proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

74.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 77 mp teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Liceului nr. 4, în vederea extinderii imobilului (magazin “Il Canguro”) proprietate Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice

75.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 9 mp teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei nr. 57, în vederea extinderii apartamentului 4, parter, bl. ZA, proprietate Iasenciuc Viorel

76.

24.04.2008

Hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

77.

24.04.2008

Hotărâre privind actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi unităţilor subordonate

78.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp situat în strada Liceului nr. 4 cu respectarea dreptului de preemţiune către Societatea Comercială IL CANGURO S.R.L Câmpulung Moldovenesc

79.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 29 mp situat în strada Pinului nr. 29 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Carpiuc George

80.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 311 mp situat în strada Gării nr. 15 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Nistor Vasile

81.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 455 mp situat în strada Luceafărului nr. 3 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru familia Popescu Grigore şi Marilena

82.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 350 mp situat în strada Pinului nr. 44 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Drumuş Sorin Anton

83.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 120 mp situat în strada Mihai Dodu nr. 10 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Lehaci Zenovia

84.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 165 mp situat în strada Mărţişorului nr. 6 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Mititean Victoria

85.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 118 mp situat în strada Mihai Dodu fn. cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Crăciunescu Elena

86.

24.04.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 106 mp situat în strada Alexandru Donici nr. 4 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Doltu Elvira

87.

24.04.2008

Hotărâre privind acordarea cantităţii de 70 mc material lemnos şcolii generale cu clasele I-VIII „Bogdan Vodă”

88.

24.04.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

89.

06.05.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

90.

16.05.2008

Hotărâre privind transmiterea unui imobil – teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Câmpulung Moldovenesc

91.

19.06.2008

Hotărâre privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

92.

19.06.2008

Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

93.

19.06.2008

Hotărâre privind constituirea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

94.

19.06.2008

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

95.

19.06.2008

Hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

96.

19.06.2008

Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

97.

19.06.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

98.

31.07.2008

Hotărâre pentru modificarea art.1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 46/26.05.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

99.

31.07.2008

Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.35/24.03.2005 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

100.

31.07.2008

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava, la care municipiul Câmpulung Moldovenesc este membru asociat

101.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

102.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

103.

28.08.2008

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

104.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

105.

28.08.2008

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

106.

28.08.2008

Hotărâre privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. ACET S.A. Suceava

107.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. BUCOVINA ECOTERMGAZ S.A. Suceava

108.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

109.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifelor la canalizare – epurare practicate de operatorul S. C. ACET S.A. Suceava Agenţia Câmpulung Moldovenesc

110.

28.08.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea „ programului extraşcolar NAŢIONAL– cupa rarău, ediţia a VII-a, 25 – 30 august 2008 ”

111.

28.08.2008

Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”

112.

29.08.2008

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 476 mc material lemnos, cu titlu gratuit, pentru populaţia din municipiul Câmpulung Moldovenesc afectată de inundaţiile din iulie 2008

113.

29.08.2008

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 100 mc material lemnos, pentru refacerea unor poduri şi podeţe proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc afectate de inundaţiile din iulie 2008

114.

25.09.2008

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

115.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la transmiterea în folosinţă gratuită Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava a terenului în suprafaţă de 225 mp, situat pe Vârful Rarău din municipiul Câmpulung Moldovenesc

116.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea lucrărilor de construire a unui saivan pe trupul de păşune Hăgimiş-Rarău, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

117.

25.09.2008

Hotărâre pentru aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi desemnarea reprezentanţilor pentru comisia de vânzare şi comisia de contestaţie

118.

25.09.2008

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Lăptarilor - anul 2008 precum şi premierea gospodarilor cu merite deosebite în creşterea animalelor

119.

25.09.2008

Hotărâre privind aprobarea deplasării grupului vocal bărbătesc „Piatra Şoimului” a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Cernăuţi - Ucraina, in perioada 02 – 06 octombrie 2008, în vederea participării la Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediţia a XIX-a

120.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii

121.

25.09.2008

Hotărâre privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

122.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la completarea Capitolului 3 la Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

123.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 100 mc material lemnos pentru construirea adăpostului de câini comunitari din municipiul Câmpulung Moldovenesc

124.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 55 mc material lemnos pentru refacerea podului din zona Buneşti, proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc, distrus de inundaţiile din iulie 2008

125.

25.09.2008

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 242 mc material lemnos, cu titlu gratuit, pentru populaţia din municipiul Câmpulung Moldovenesc afectată de inundaţiile din iulie 2008

126.

25.09.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

127.

30.10.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

128.

30.10.2008

Hotărâre pentru aprobarea finanţării activităţii de supervizare de către Inginer, cu suma de 1745,60 Euro, în vederea finalizării execuţiei obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava” prin programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni

129.

30.10.2008

Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr.60/2008 pentru stabilirea unor norme cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc

130.

30.10.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 7.800 lei pentru premierea cadrelor didactice din Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu ocazia aniversării Zilei Internaţionale a Profesorului

131.

30.10.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei pentru premierea câştigătorilor Concursului Interjudeţean de Matematică „Henri Coandă” - ediţia a VII-a 2008

132.

30.10.2008

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice intitulate: „Alimentare cu energie electrică mănăstirea Sihăstria Rarăului, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

133.

30.10.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

134.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

135.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 162 mc material lemnos, cu titlu gratuit, pentru populaţia din municipiul Câmpulung Moldovenesc afectată de inundaţiile din iulie 2008

136.

23.11.2008

Hotărâre privind aderarea municipiului Câmpulung Moldovenesc la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România, în vederea dezvoltării şi promovării turismului local

137.

23.11.2008

Hotărâre pentru aprobarea întocmirii unor documentaţii tehnice şi a execuţiei investiţiei „Amenajare loc de joacă pentru copii” – strada Simion Papuc, municipiul Câmpulung Moldovenesc

138.

23.11.2008

Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu referire la depunerea şi cofinanţarea proiectului „ Dezvoltarea serviciilor publice electronice  şi optimizarea proceselor de lucru in cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Câmpulung Moldovenesc ” în cadrul POS CCE

139.

23.11.2008

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al investiţiei „Dezvoltarea serviciilor publice electronice şi optimizarea proceselor de lucru în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Câmpulung Moldovenesc”

140.

23.11.2008

Hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă – Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Suceava, Filiala Câmpulung Moldovenesc

141.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 65 mp, reprezentând cota de 3/8 părţi din terenul aferent clădirii situate în strada Dimitrie Cantemir nr. 20 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Răescu Paraschiva

142.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 44 mp, reprezentând cota de 2/8 părţi din terenul aferent clădirii situate în strada Dimitrie Cantemir nr. 20 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Popescu Vasile

143.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 65 mp, reprezentând cota de 3/8 părţi din terenul aferent clădirii situate în strada Dimitrie Cantemir nr. 20 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Abălaşei Sorin Marius

144.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 340 mp situat în strada Plopilor nr. 1A cu respectarea dreptului de preemţiune pentru familia Velisar Radu şi Cristina

145.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp situat în strada C.D.Gherea nr. 19 cu respectarea dreptului de preemţiune către Societatea Comercială ELADO TRANS S.R.L Câmpulung Moldovenesc

146.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 132,57 mp situat în strada Gheorghe Doja nr. 4 cu respectarea dreptului de preemţiune către Societatea Comercială VELCRIS FARM – VET S.R.L Câmpulung Moldovenesc

147.

23.11.2008

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2008-2009 si aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

148.

23.11.2008

Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri în suprafaţă totală de 25 mp proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea S.C. E-ON MOLDOVA S.A.

149.

23.11.2008

Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiei pentru realizarea unui proiect de creare şi dezvoltare a unui Campus pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc

150.

23.11.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiilor pentru realizarea unor proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, pentru unităţile de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

151.

12.12.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008

152.

23.12.2008

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paziuc Alexandru

153.

23.12.2008

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 91/19.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

154.

23.12.2008

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

155.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere

156.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2008

157.

23.12.2008

Hotărâre pentru modificarea punctului 24 din Capitolul VII al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

158.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 280 mp situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 9 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru familia Anghelache Petre şi Elena Mihaela

159.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor la canalizare – epurare practicate de operatorul S. C. ACET S.A. Suceava Agenţia Câmpulung Moldovenesc

160.

23.12.2008

Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiei pentru realizarea unui proiect de reabilitare, modernizare şi dotare a unităţilor şcolare şi liceale din municipiul Câmpulung Moldovenesc

161.

23.12.2008

Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiei pentru realizarea unui proiect integrat de reabilitare urbană a municipiului Câmpulung Moldovenesc

162.

23.12.2008

Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiei pentru realizarea unui proiect de reabilitare, modernizare şi dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

163.

23.12.2008

Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiei pentru realizarea unui proiect de restaurare, modernizare şi dotare a Muzeului “Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc

164.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi demolării mijlocului fix “imobil clădire”, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc strada Mihai Eminescu nr. 44, aflat în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

165.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a unei sume în vederea decontării cheltuielilor pentru deplasarea domnului Tiron Constantin la unele manifestări cultural-artistice desfăşurate la Jibou şi Găeşti

166.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere pentru două instituţii de învăţământ

167.

23.12.2008

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

168.

23.12.2008

Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere teren aferente unor chioşcuri din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

169.

23.12.2008

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Pila şi Jastrovie - Polonia, în perioada 23 – 26 ianuarie 2009, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru realizarea celei de-a XX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

170.

23.12.2008

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013