stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 200
9

 

 

 

Nr. H.C.L.

Data adoptării

Denumirea:

1.

12.01.2009

Hotărâre privind aprobarea unui împrumut din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă.

2.

14.01.2009

Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008.

3.

29.01.2009

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, pentru anul 2009.

4.

29.01.2009

Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere la unele spaţii cu destinaţie comercială situate în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

5.

29.01.2009

Hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă.

6.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

7.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8532 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate în str. Al. I. Cuza fn, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc.

8.

26.02.2009

Hotărâre pentru stabilirea unor norme cu privire la buna gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

9.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 291 mp situat în strada Cuza Vodă nr. 9A cu respectarea dreptului de preemţiune pentru domnul Zlei Georgel.

10.

26.02.2009

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 6/27.01.2005 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui imobil către Direcţia de Servicii Publice Câmpulung Moldovenesc, serviciu public de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

11.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar.

12.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea amenajării pârtiei de schi omologate Runcu, din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

13.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea defrişării unei suprafeţe de fond forestier cu compensarea echivalentă în suprafaţă şi bonitate, în vederea amenajării pârtiei de schi Runcu.

14.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tipărirea cărţii „Întâmplări care nu puteau fi uitate”, autor Grămadă Ioan.

15.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la acordarea, post mortem, a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” lui Anca Parghel.

16.

26.02.2009

Hotărâre cu privire la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc” domnului Ioan Grămadă.

17.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

18.

26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

19.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a imobilului "Creşă Stadion” (clădire şi teren aferent) situat în str. Sirenei f.n., aparţinând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Consiliului Judeţean Suceava.

20.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la declararea ca fiind de interes public local şi includerea în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, a investiţiei, Sală Sport – Colegiul Naţional "Dragoş Vodă”, str. Liceului nr.3, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

21.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit, a bunului imobil, Sală Sport – Colegiul Naţional "Dragoş Vodă” str. Liceului nr.3, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, aflat în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în administrarea Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc.

22.

26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cantităţii de 665 m.c. material lemnos de pe trupurile de păşune Obcioara şi Botoşul Mare, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

23.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la arendarea prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

24.

26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

25.

26.03.2009

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 193 mp din spaţiul situat în Centrala Termică Runc, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării unei săli de sport.

26.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 816 mp situat în strada Calea Transilvaniei nr. 207 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Moise Cătălina Liliana.

27.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii de administrare a pădurilor proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc.

28.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc.

29.

26.03.2009

Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 16 din 28.02.2007 cu privire la aprobarea editării publicaţiei informative a Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc intitulată: „Buletin informativ câmpulungean”.

30.

26.03.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a cotei părţi dintr-un imobil construcţie.

31.

26.03.2009

Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

32.

28.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „ Modernizarea spatiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru si Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

33.

28.03.2009

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

34.

28.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei ” Creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii în cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

35.

28.03.2009

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii in cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

36.

26.03.2009

Hotărâre privind aprobarea şi asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

37.

28.03.2009

Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

38.

14.04.2009

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

39.

21.04.2009

Hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.38/2009 privind aprobarea Bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

40.

21.04.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul „ Reabilitare şi modernizare sala de sport, ateliere şcolare şi teren de sport, Colegiul Silvic Bucovina, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

41.

21.04.2009

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Reabilitare si modernizare sala sport, ateliere şcolare şi teren de sport Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

42.

21.04.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală şi sală de sport Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Bogdan Vodă, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

43.

21.04.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 Teodor Ştefanelli, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

44.

21.04.2009

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii nr.3 „Bogdan Vodă” şi a Şcolii nr. 4. „Teodor Ştefanelli” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

45.

30.04.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

46.

30.04.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea contului anual de execuţie bugetară al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008.

47.

30.04.2009

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.54/2004 cu privire la constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe.

48.

14.05.2009

Hotărâre cu privire la înfiinţarea serviciului public de d istribuţie a gazelor naturale în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

49.

14.05.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

50.

28.05.2009

Hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2009.

51.

28.05.2009

Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

52.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5708 mp teren, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Consiliul Judeţean Suceava în vederea construirii staţiei de transfer a deşeurilor.

53.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 197 mp situat în strada Piaţa Daciei nr. 1 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru doamna Lisenchi Eufrosina.

54.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

55.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 85 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor locuinţe afectate de incendiu.

56.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la alocarea de sume din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru tipărirea unor cărţi.

57.

28.05.2009

Hotărâre cu privire la declararea ca fiind de interes public local şi includerea în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, a unor lucrări de investiţii din cadrul sistemului de termoficare.

58.

28.05.2009

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.56 din 25 mai 2006, cu privire la aprobarea scoaterii din uz şi valorificarea rezervoarelor metalice aferente centralelor termice, proprietate privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

59.

28.05.2009

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a parcurilor de joacă pentru copii din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

60.

28.05.2009

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 72 din 27.09.2001 privind concesionarea prin atribuire directă a terenului în suprafaţă de 1235 mp situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Mihai Eminescu f.n. pentru S.C. COSMOS NIGA S.R.L, în vederea extinderii construcţiilor existente.

61.

28.05.2009

Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate.

62.

28.05.2009

Hotărâre pentru modificarea şi completarea art.5 din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr.8/2009 pentru stabilirea unor norme cu privire la buna gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

63.

28.05.2009

Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc la cofinanţarea lucrărilor de punere în funcţiune a centralei de cogenerare.

64.

16.06.2009

Hotărâre privind manifestarea acordului pentru ca partea indiviză ce-i revine municipiului Câmpulung Moldovenesc din conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul Suceava în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” să fie predate, conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii şi punere în exploatare.

65.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

66.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cantităţii de 62 metri cubi material lemnos pentru repararea a 6 podeţe şi punţi din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

67.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 55 mc. material lemnos pentru repararea şi modernizarea mobilierului urban din zonele centrale ale municipiului Câmpulung Moldovenesc.

68.

25.06.2009

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,30 mp, situat în piaţa agroalimentară, proprietate privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea comercializării laptelui şi produselor lactate.

69.

25.06.2009

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

70.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor la abonamente şi bilete pentru transportul urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

71.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009 a unei sume pentru tipărirea cărţii „Fiare vechi şi-nmiresmate” autor Moroşan Gheorghe.

72.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009 a unei sume pentru organizarea de către Radioclubul copiilor şi elevilor din Câmpulung Moldovenesc a celei de-a XXIV ediţii a concursului interjudeţean de radiogoniometrie „Cupa Bucovinei”.

73.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009 a unei sume pentru participarea grupului vocal „Piatra Şoimului” la a XX-a ediţie a Festivalului Internaţional „Întâlniri Bucovinene” în zilele de 27-31 august 2009 la Turčianske Teplice (Slovacia) şi 02-05 octombrie 2009 la Cernăuţi– Ucraina.

74.

25.06.2009

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc şi a tarifelor pentru folosirea terenurilor aferente.

75.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la darea în administrare către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – U. M. 0873 Suceava, a suprafeţei de 44 mp teren situat în zona “Pârâul Corlăţeni”, Câmpulung Moldovenesc, în vederea amplasării unor echipamente şi sisteme specializate.

76.

25.06.2009

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea permiselor de "liberă trecere”, în legătură cu circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

77.

25.06.2009

Hotărâre pentru validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

78.

25.06.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

79.

25.06.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 1368 mp situat în strada M. Eminescu nr. 17 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. COSMOS NIGA S.R.L. Câmpulung Moldovenesc.

80.

16.07.2009

Hotărâre privind aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Hurghiş – Câmpulung Moldovenesc.

81.

30.07.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

82.

30.07.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tipărirea cărţii „Haiţarii din ţara de sus”, autor Timu George.

83.

30.07.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

84.

30.07.2009

Hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de închiriere.

85.

30.07.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare practicate de operatorul S.C. ACET S.A. SUCEAVA - Agenţia Câmpulung Moldovenesc.

86.

30.07.2009

Hotărâre privind aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Hurghiş – Câmpulung Moldovenesc.

87.

30.07.2009

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 25 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unei locuinţe afectate de incendiu.

88.

30.07.2009

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”.

89.

30.07.2009

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata de un an, a unui spaţiu în suprafaţă de 37.71 mp din imobilul situat pe strada Gării nr. 5 către filiala Societăţii Române de Cruce Roşie din Câmpulung Moldovenesc.

90.

14.08.2009

Hotărâre cu privire la înfiinţarea Serviciului medicină şcolară în cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

91.

14.08.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

92.

27.08.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

93.

27.08.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiul Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru continuarea lucrărilor de construire a
bisericii militare „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Suceava.

94.

27.08.2009

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 193 mp teren, potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

95.

27.08.2009

Hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi alte măsuri necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

96.

27.08.2009

Hotărâre privind stabilirea şi adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

97.

27.08.2009

Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 144 mp teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei nr. 204, în vederea extinderii imobilului (brutărie) proprietate S.C. SALVA S.R.L.

98.

27.08.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

99.

01.09.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

100.

24.09.2009

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 120 din 25 septembrie 2008 cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii.

101.

24.09.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale şi a unor majorări de întârziere.

102.

24.09.2009

Hotărâre privind acordarea unor premii familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani.

103.

24.09.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea unor înlesniri acordate persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani.

104.

24.09.2009

Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc la Târgul Internaţional de Turism de la Lugano, Elveţia în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2009.

105.

24.09.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009 a unei sume pentru tipărirea cărţii „Zâmbete de Bucovina”, autor Tudorean Simion.

106.

24.09.2009

Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru alocarea fondurilor necesare accesării şi derulării programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, finanţat de Fundaţia Bill&Melinda Gates în parteneriat cu IREX, Fundaţia EOS ca furnizor de formare IT şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România.

107.

24.09.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

108.

24.09.2009

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea gospodarilor cu merite deosebite în creşterea animalelor, cu ocazia desfăşurării manifestării „Târgul Lăptarilor” 2009.

109.

24.09.2009

Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, înscrise în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.48 din 11.10.1999, cu modificările şi completările ulterioare.

110.

24.09.2009

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Conservarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale bucovinene” în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013.

111.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Grădiniţa nr. 2, str. Sirenei nr. 3 şi Şcoala cu clasele I - VIII nr. 3 „Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

112.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Grădiniţa nr. 2, str. Sirenei nr. 3 şi Şcoala cu clasele I - VIII nr. 3 „Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

113.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

114.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

115.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

116.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”.

117.

08.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

118.

08.10.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

119.

22.10.2009

Hotărâre privind stabilirea şi adoptarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

120.

22.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata unor majorări de întârziere.

121.

22.10.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009 a unei sume pentru finanţarea unor acţiuni culturale.

122.

22.10.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea a două clădiri în strada Alexandru Bogza nr. 4, Câmpulung Moldovenesc.

123.

26.10.2009

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al investiţiei „Dezvoltarea serviciilor publice electronice  şi optimizarea proceselor de lucru în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Câmpulung Moldovenesc” în cadrul POS CCE.

124.

26.10.2009

Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la depunerea şi cofinanţarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice electronice  şi optimizarea proceselor de lucru în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Câmpulung Moldovenesc” în cadrul POS CCE.

125.

26.10.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

126.

06.11.2009

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

127.

26.11.2009

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2009 – 2010 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

128.

26.11.2009

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.97/27.08.2009 cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 144 mp de teren, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 204, în vederea extinderii imobilului (brutărie) proprietatea S.C. SALVA S.R.L.

129.

26.11.2009

Hotărâre cu privire la numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliul de administraţie al Grădiniţei „Sf.Ana”
din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

130.

26.11.2009

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, la care municipiul Câmpulung Moldovenesc este membru asociat.

131.

26.11.2009

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 76 din 24.04.2008 privind vânzarea unei suprafeţe de teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

132.

26.11.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 203 mp situat în strada Calea Bucovinei nr. 204, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. SALVA S.R.L. Câmpulung Moldovenesc.

133.

26.11.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate „Asfaltare DJ 175 A Câmpulung Moldovenesc – Chiril, km 0+000 – 2+000, judeţul Suceava”

134.

26.11.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

135.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la demararea procedurilor în vederea elaborării Planului urbanistic general – Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava şi a Regulamentului local de urbanism aferent.

136.

21.12.2009

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 133 din 21 decembrie 2006 cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul”.

137.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea calendarului manifestărilor cultural-artistice şi sportive care se vor desfăşura în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2010.

138.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru tipărirea cărţii „Un tren îndepărtat”, autor – Popa Anghel.

139.

21.12.2009

Hotărâre privind privind stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de taximetrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

140.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la acordarea tichetelor cadou funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din unităţile subordonate Consiliului Local şi aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor cadou funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din unităţile subordonate Consiliului Local.

141.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2009.

142.

21.12.2009

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata unor majorări de întârziere.

143.

21.12.2009

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

144.

21.12.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013