stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-ian.-2014
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2014 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2010

 

 

 

Nr. H.C.L.

Data adoptării

Denumirea:

1.

07.01.2010

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, la care municipiul Câmpulung Moldovenesc este membru asociat şi aprobarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

2.

07.01.2010

Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la  Turcianske Teplice - Slovacia, în perioada 20 – 25 ianuarie 2010, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru realizarea celei de a XXI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”.

3.

07.01.2010

Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la 31.12.2009.

4.

28.01.2010

Hotărâre privind stabilirea şi adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

5.

28.01.2010

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei pentru anul 2010.

6.

28.01.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea cantităţii de 54 metri cubi material lemnos pentru repararea podului rutier peste râul Moldova – zona Pârâul Morii din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

7.

28.01.2010

Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru unele spaţii şi terenuri cu destinaţie comercială situate în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

8.

28.01.2010

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă.

9.

28.01.2010

Hotărâre privind actualizarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Planului de implementare a strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru anul 2010.

10.

28.01.2010

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

11.

28.01.2010

Hotărâre privind numirea comisiei pentru vânzarea terenurilor aferente blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor precum şi a terenurilor fără potenţial imobiliar, aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

12.

23.02.2010

Hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava în scopul implementării proiectului „Drumul lemnului”.

13.

23.02.2010

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Drumul lemnului” în cadrul Programului Operaţional Regional.

14.

25.02.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 23 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

15.

25.02.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 21 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

16.

25.02.2010

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism în vederea amenajării unui adăpost pentru câinii fără stăpân.

17.

25.02.2010

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită şi închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe.

18.

25.02.2010

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Drumul laptelui în Bucovina” în cadrul Programului Operaţional Regional.

19.

15.03.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

20.

30.03.2010

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Alimentare cu apă zona Buneşti – municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

21.

30.03.2010

Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. ACET S.A. Suceava.

22.

30.03.2010

Hotărâre privind organizarea activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

23.

30.03.2010

Hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă.

24.

30.03.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

25.

30.03.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea Clubului copiilor şi elevilor Câmpulung Moldovenesc la Festivalul Internaţional de Folclor şcolar în localitatea Foggia - Italia.

26.

29.04.2010

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava a unui spaţiu situat în strada Trandafirilor nr. 2 din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

27.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ - Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer deşeuri din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

28.

29.04.2010

Hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

29.

29.04.2010

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009.

30.

29.04.2010

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „ Rarăul” Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2010.

31.

29.04.2010

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Publice pe anul 2010.

32.

29.04.2010

Hotărâre privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

33.

29.04.2010

Hotărâre privind aprobarea zonelor de amplasare a mobilierului urban în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

34.

29.04.2010

Hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a blocurilor de locuinţe pentru tineret şi a terenului aferent acestora din strada Buneşti, Câmpulung Moldovenesc.

35.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri bucovinene”, ediţia a XXI-a.

36.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la finanţarea din bugetul local a unor acţiuni culturale.

37.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 21 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

38.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în strada Sirenei nr. 31, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ivanciuc Florin Daniel, Ivanciuc Angela Tamara, Boţoacă Laura, Ivanciuc Cristian Victor, Ivanciuc Gheorghe Lucian, Ivanciuc Marian Bogdan şi Ivanciuc Alexandra Mihaela.

39.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 196 mp, situat în strada Calea Bucovinei nr. 245 proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Popescu Gheorghe şi Popescu Elena.

40.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în strada Ioan Slavici fn., proprietatea privată municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Torac Petru.

41.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 9 mp situat în strada Calea Bucovinei nr. 57, proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Iasenciuc Viorel.

42.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la darea în administrare a suprafeţei de 5708 mp teren, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Consiliului Judeţean Suceava în vederea construirii staţiei de transfer a deşeurilor.

43.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 5000 lei pentru participarea unui grup de elevi ai Colegiului Silvic „Bucovina” - Câmpulung Moldovenesc la Campionatul european al elevilor din unităţile de învăţământ cu profil forestier, din Luxemburg.

44.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea echipei de baschet fete de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă" din Câmpulung Moldovenesc la competiţia „Cupa liceelor” din Iaşi.

45.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii documentaţiilor pentru realizarea investiţiei „Reabilitare şi modernizare piaţă agroalimentară în Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

46.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea defrişării suprafeţei de 5,2807 ha de fond forestier în vederea realizării obiectivului „Amenajarea pârtiei de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”.

47.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la demararea procedurilor în vederea elaborării sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în Municipiul Câmpulung Moldovenesc.

48.

29.04.2010

Hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

49.

20.05.2010

Hotărâre privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a suprafeţei de 40,4561 ha teren forestier din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor.

50.

27.05.2010

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc şi desemnarea şefului Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

51.

27.05.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

52.

27.05.2010

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

53.

27.05.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea echipelor de baschet-masculin şi de handbal-masculin de la Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc la faza finală a competiţiei „Cupa liceelor 2009 - 2010”.

54.

27.05.2010

Hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către S.C. ACET S.A. Suceava.

55.

27.05.2010

Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a două loturi cu suprafaţa de 450 mp fiecare, teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. Buneşti fn., în vederea construirii de locuinţe unifamiliale.

56.

27.05.2010

Hotărâre privind concesionarea a două loturi de teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate în str. Bodea fn., Câmpulung Moldovenesc, în vederea construirii de locuinţe.

57.

27.05.2010

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul clădire din strada 22 Decembrie nr.2, Câmpulung Moldovenesc.

58.

27.05.2010

Hotărâre privind concesionarea, prin încredinţare directă, a suprafeţei de 144 mp teren, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Calea Bucovinei nr. 204 Câmpulung Moldovenesc, în vederea extinderii spaţiului cu destinaţia de fabricare de produse de panificaţie – brutărie aparţinând S.C. ”SALVA” S.R.L. Câmpulung Moldovenesc.

59.

27.05.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

60.

24.06.2010

Hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă.

61.

24.06.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 200 metri cubi material lemnos pentru construirea unei biserici în incinta Detaşamentului de pompieri Câmpulung Moldovenesc.

62.

24.06.2010

Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii prestează activităţi în folosul comunităţii.

63.

28.06.2010

Hotărâre privind aprobarea transferului către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

64.

28.06.2010

Hotărâre privind aprobarea transferului către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a managementului asistenţei medicale a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

65.

28.06.2010

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava a unui spaţiu situat în strada Trandafirilor nr. 2 din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

66.

23.07.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

67.

29.07.2010

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

68.

29.07.2010

Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

69.

29.07.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 21 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.

70.

29.07.2010

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

71.

29.07.2010

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

72.

29.07.2010

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 33/28.03.2009 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

73.

29.07.2010

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 35/28.03.2009 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Creşterea siguranţei publice si prevenirea criminalităţii în cartierele Stadion, Centru si Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

74.

29.07.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru str. Calea Bucovinei nr. 6, Câmpulung Moldovenesc.

75.

29.07.2010

Hotărâre pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 57 din 27 mai 2010 privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul clădire din strada 22 Decembrie nr.2, Câmpulung Moldovenesc.

76.

29.07.2010

Hotărâre cu privire la darea în administrare a suprafeţei de 5708 mp teren, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Consiliul Judeţean Suceava în vederea construirii staţiei de transfer a deşeurilor.

77.

12.08.2010

Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate.

78.

12.08.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

79.

26.08.2010

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

80.

26.08.2010

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei.

81.

26.08.2010

Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

82.

26.08.2010

Hotărâre cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a unor parcele de teren atribuite în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

83.

26.08.2010

Hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă.

84.

26.08.2010

Hotărâre cu privire la punerea la dispoziţia SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAŞ a unei suprafeţe de 170 mp teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

85.

26.08.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

86.

26.08.2010

Hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală ”Obcinile Bucovinei” a suprafeţei de 1850 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate pe str. Libertăţii, nr.12, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

87.

26.08.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

88.

02.09.2010

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele măsuri în vederea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale.

89.

02.09.2010

Hotărâre privind stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

90.

13.09.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent investiţiei „PÂRTII DE SCHI OMOLOGATE ŞI TRANSPORT PE CABLU ÎN MASIVUL RARĂU, CU CONEXIUNE LA TRUPUL IZOLAT INTRAVILAN RARĂU”.

91.

20.09.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

92.

20.09.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru semestrul II 2010.

93.

29.09.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

94.

29.09.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru semestrul II 2010.

95.

29.09.2010

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

96.

29.09.2010

Hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii in cartierele Stadion, Centru si Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional.

97.

07.10.2010

Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi altor măsuri organizatorice în vederea concesionării Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

98.

07.10.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

99.

14.10.2010

Hotărâre pentru aprobarea completării Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

100.

14.10.2010

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc la finanţarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

101.

28.10.2010

Hotărâre cu privire la prelungirea contractului de dare în folosinţă gratuită nr. 18004 din 07.10.2009, pentru spaţiul din imobilul situat în str. Gării nr. 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

102.

28.10.2010

Hotărâre cu privire la acordarea cantităţii de 33 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru combaterea efectelor inundaţiilor din luna iunie 2010.

103.

28.10.2010

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2010 – 2011 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

104.

28.10.2010

Hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz asupra terenurilor proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico – edilitare şi pe durata funcţionării acestora.

105.

28.10.2010

Hotărâre cu privire la atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru un sediu de asociaţie.

106.

28.10.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 metri cubi material lemnos pentru construirea casei mortuare şi a utilităţilor sociale în incinta bisericii Sf. Nicolae, Câmpulung Moldovenesc.

107.

28.10.2010

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 86 din 26 august 2010, cu privire la darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală ”Obcinele Bucovinei” a suprafeţei de 1850 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate pe str. Libertăţii, nr.12, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

108.

28.10.2010

Hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ, EXPLOATAREA TERITORIALĂ BACĂU a suprafeţei de 170 mp teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

109.

28.10.2010

Hotărâre privind stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

110.

28.10.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

111.

28.10.2010

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 13/23.02.2010 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Drumul lemnului” în cadrul Programului Operaţional Regional.

112.

28.10.2010

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 18/25.02.2010 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului „Drumul laptelui în Bucovina” în cadrul Programului Operaţional Regional.

113.

11.11.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

114.

16.11.2010

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării la "Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare".

115.

16.11.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării la "Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare".

116.

25.11.2010

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele măsuri în vederea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.

117.

25.11.2010

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru premierea elevilor care participă la Concursul Interjudeţean de Matematică „Henri Coandă”.

118.

25.11.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

119.

14.12.2010

Hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional proprietate publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a suprafeţei de 25,2825 ha în vederea realizării obiectivului „Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”–Faza I şi predarea în compensare către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a suprafeţei de 48,5125 ha.

120.

14.12.2010

Hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 5,2807 ha proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu compensare de către municipiul Câmpulung Moldovenesc a terenului în suprafaţă de 11,4717 ha, în vederea realizării obiectivului „Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”–Faza I.

121.

14.12.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

122.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită către S.C. AMGAZ FURNIZARE S.R.L. a suprafeţei de 30 mp teren proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

123.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere.

124.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă.

125.

21.12.2010

Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Gării nr. 11-13, în suprafaţă de 32,09 mp, pentru activităţi de învăţământ – şcoli de conducere, pilotaj.

126.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii şi teren aferent) proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada O. Băncilă nr. 14, către chiriaşii Berenţan Daniela Mihaela şi Pauliuc Mihai.

127.

21.12.2010

Hotărâre privind interzicerea comercializării unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe o rază de 2000 de metri faţă de unităţile de învăţământ, instituţii de cultură, clubul copiilor şi elevilor, lăcaşe de cult, instituţii publice, baze şi complexe cultural-sportive, locuri de agrement şi distracţie, parcuri publice, piaţa agroalimentară, gări şi autogări, precum şi în incinta acestora.

128.

21.12.2010

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

129.

21.12.2010

Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

130.

21.12.2010

Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

131.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la alocarea cantităţii de 50 metri cubi material lemnos pentru construirea unei grădiniţe de către parohia „Naşterea Domnului” – biserica „Izvorul Tămăduirii” Câmpulung Moldovenesc.

132.

21.12.2010

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2010.

133.

21.12.2010

Hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 920/08.12.2010 privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.

134.

21.12.2010

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2010.
 

 

 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013