stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a paginii: 15-Jan-2016
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâri adoptate de către consiliul local al
municipiului câmpulung moldovenesc în anul 2015

 

 

 

Nr. HCL

Data adoptării

Denumirea:

1.

08.01.2015

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2014.

2.

29.01.2015

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local care vor fi executate în anul 2015 de persoanele beneficiare de venit minim garantat

3.

29.01.2015

Hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, în anul 2015

4.

29.01.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 340 mp situat în strada Plopilor nr. 1A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Velisar Cristina Maria

5.

29.01.2015

Hotărâre cu privire la stabilirea sumei până la care se anulează creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice pentru anul fiscal 2014

6.

29.01.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de scutire la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de persoane juridice

7.

29.01.2015

Hotărâre privind numirea comisiei pentru vânzarea terenurilor aferente blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor precum şi a terenurilor fără potenţial imobiliar, aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

8.

29.01.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

9.

29.01.2015

Hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc

10.

23.02.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Creare şi Dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional

11.

23.02.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 17 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-studiu de fezabilitate a investiţiei “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

12.

26.02.2015

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile-clădiri, situate în strada Al. I. Cuza fn., Câmpulung Moldovenesc

13.

26.02.2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

14.

26.02.2015

Hotărâre privind reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpulung Moldovenesc

15.

26.02.2015

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă

16.

26.02.2015

Hotărâre privind stabilirea destinaţiei spaţiului, situat în imobilul din str. Calea Transilvaniei nr. 29, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

17.

26.02.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unei sume  pentru  tipărirea cărţii „Câmpulungul în Zorile Unirii”, autori Ioan Bileţchi-Albescu şi Traian Roşu

18.

26.02.2015

Hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local  Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului ale AJAC Suceava

19.

26.02.2015

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia
Anexe:
Anexa 1. - Regulament privind acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.
Anexa 1 la Regulament.
Anexa 2 la Regulament.
Anexa 3 la Regulament.
Anexa 4 la Regulament.
Anexa 5 la Regulament.

20.

26.02.2015

Hotărâre privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

21.

26.02.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării  bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 şi  modificarea modului de utilizare a excedentului bugetului local din exerciţiul financiar 2014 în anul 2015

22.

26.02.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr. 10 din 23 februarie 2015 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Creare şi Dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional

23.

26.02.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 11 din 23 februarie 2015 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 17 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-studiu de fezabilitate a investiţiei “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

24.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorari de întârziere

25.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 68500 lei Parohiei Romano-Catolice „Înalarea Domnului” pentru finanarea lucrarilor de restaurare si conservare a cladirii Bisericii

26.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 a unei sume pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Baboi Maria-Elena pentru fiul sau minor Catargiu Adrian-Ilie

27.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Zancu Carmen Maria

28.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 10000 lei Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezatorul” pentru executarea unor reparatii curente la Cafas si la poarta de intrare a bisericii

29.

26.03.2015

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

30.

26.03.2015

Hotărâre privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara si aprobarea virarilor de credite în cadrul aceluiasi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

31.

26.03.2015

Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliul de administratie al Colegiului National Militar „STEFAN CEL MARE” - Câmpulung Moldovenesc

32.

08.04.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării şi rectificării  bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015, a fondului de rezervă bugetară precum şi utilizarea fondului de rezervă bugetară

33.

08.04.2015

Hotărâre privind modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 22 din 26 februarie 2015 pentru modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 10 din 23 februarie 2015 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Creare şi Dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”în cadrul Programului Operaţional Regional

34.

08.04.2015

Hotărâre cu privire la modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr. 23 din 26 februarie 2015 pentru modificarea articolului I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 11 din 23 februarie 2015 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 17 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-studiu de fezabilitate a investiţiei “Creare şi dotare centru naţional de informare  şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

35.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc la data de 31.12.2014

36.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc  în  anul şcolar 2014-2015

37.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc

38.

30.04.2015

Hotărâre privind trecerea  din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc  în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc  a imobilului "Biblioteca municipală Câmpulung Moldovenesc"

39.

30.04.2015

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

40.

30.04.2015

Hotărâre cu privire la întreţinerea şi folosirea construcţiilor, inclusiv drumuri, poduri sau amenajări de albii ale râurilor, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc

41.

30.04.2015

Hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc

42.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  şi  a listei de priorităţi privind solicitanţii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

43.

30.04.2015

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

44.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

45.

30.04.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului  folcloric ,,Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc la  manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor ,,Întâlniri Bucovinene”, ediţia a – XXVI -a

46.

30.04.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea  cererilor de scutire la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de persoane  juridice fără scop lucrativ

47.

30.04.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea  cererilor de scutire la plata majorărilor de întârziere  aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de persoane  juridice până la data de 31 martie 2015

48.

30.04.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.109 din 27 septembrie 2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul  de Administraţie al  Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

49.

30.04.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 108 din 27 septembrie 2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul  de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

50.

30.04.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară şi utilizarea acestuia

51.

18.05.2015

Hotărâre privind aprobarea majorarii fondului de rezerva bugetara, utilizarii fondului de rezerva bugetara si virarilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

52.

18.05.2015

Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiii „Reabilitare alei si parcari în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

53.

28.05.2015

Hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de producator si a taxei de viza semestriala a acestora în anul 2015

54.

28.05.2015

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere si a unui contract de dare în folosinta gratuita pentru spatii cu alta destinatie decât locuinta

55.

28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul I 2015

56.

28.05.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorari de întârziere

57.

28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei, statului de functii si a numarului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

58.

28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc

59.

28.05.2015

Hotărâre pentru aprobarea închirierii de catre Primaria municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor spatii aflate în proprietatea Casei de Cultura a Sindicatelor Câmpulung Moldovenesc

60.

28.05.2015

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 30 aprilie 2015 cu privire la aprobarea cererilor de scutire la plata majorarilor de întârziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local datorate de persoane juridice pâna la data de 31 martie 2015

61.

28.05.2015

Hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.29/2015 privind aprobarea structurii organizatorice la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

62.

28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unitatile de învatamânt din municipiu si aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului pe anul 2015

63.

28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (ASEZAMÂNT CULTURAL SI BIBLIOTECA) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA”

64.

28.05.2015

Hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condiiilor în vederea executarii obiectivului de investiii ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (ASEZAMÂNT CULTURAL SI BIBLIOTECA) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA”

65.

25.06.2015

Hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc

66.

25.06.2015

Hotărâre cu  privire la aprobarea  cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere

67.

25.06.2015

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70/2000 privind măsurile ce trebuiesc luate ca urmare a Raportului Comisiei speciale de analiză şi anchetă pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1228/1990 şi ale Legii nr. 219/1998 referitoare la regimul concesiunilor patrimoniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc

68.

25.06.2015

Hotărâre cu privire la atribuirea în vederea închirierii unui spaţiu pentru Asociaţia de locatari nr. 8 Câmpulung Moldovenesc

69.

25.06.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 60000 lei  unor unităţi de cult  din municipiul Câmpulung Moldovenesc  pentru executarea de lucrări de construire şi modernizare

70.

25.06.2015

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiu, majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

71.

25.06.2015

Hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere, cu plată, asupra imobilului-teren cu numărul cadastral 35820 Câmpulung - ca fond aservit, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. N. Iorga nr. 3 din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în favoarea imobilelor-teren identificat cu numerele cadastrale 31170 și 33854 Câmpulung - ca fond dominant

72.

25.06.2015

Hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în Centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, destinată populaţiei

73.

25.06.2015

Hotărâre închirierea prin licitație publică a suprafeței de 20 mp teren proprietatea publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din str. D. Cantemir fn., în vederea amplasării unei construcţii pentru comercializare înghețatǎ

74.

25.06.2015

Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul şcolar 2015-2016

75.

22.07.2015

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiu, majorării bugetului local, majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

76.

30.07.2015

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Câmpulung Moldovenesc, care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi campionatele sportive, precum şi a profesorilor îndrumători

77.

30.07.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul general al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Zancu Carmen Maria şi domnului Zancu Corneliu

78.

30.07.2015

Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate  închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Câmpulung Moldovenesc

79.

30.07.2015

Hotărâre cu  privire la aprobarea  cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere

80.

30.07.2015

Hotărâre privind aprobarea  decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc

81.

30.07.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Doroftei Maria pentru minora Doroftei Gabriela-Andreea

82.

30.07.2015

Hotărâre privind instituirea restricţiei permanente de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă admisă mai mare de 20 tone pe unele străzi proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

83.

30.07.2015

Hotărâre cu privire la acordarea sumei de 4500 lei domnului Bersan Sergiu pentru finanţarea parţială a expediţiei „Pamir 2015”

84.

30.07.2015

Hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6782 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a clădirilor existente pe acest teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în str. Al. I. Cuza fn, Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia Caritabilă "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc

85.

30.07.2015

Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeței de 88 mp teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. Calea Transilvaniei nr. 45, în vederea construirii de garaje

86.

30.07.2015

Hotărâre privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafaţă de 38 mp, proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în strada Gheorghe Doja nr. 4, Câmpulung Moldovenesc,în favoarea proprietarului construcției situate pe acest teren, domnul Cazacu Fănel

87.

30.07.2015

Hotărâre privind aprobarea preţului unitar local de facturare pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în Centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, destinată populaţiei

88.

30.07.2015

Hotărâre pentru modificarea unor tarife de salubrizare, serviciu de utilitate publică delegat SC Florconstruct SRL Suceava prin contractul de concesiune nr.1458/26.01.2006

89.

30.07.2015

Hotărâre privind aprobarea majorarii bugetului general al municipiului Campulung Moldovenesc pe anul 2015, a fondului de rezerva bugetara şi utilizarea fondului de rezerva bugetara

90.

30.07.2015

Hotărâre privind desemnare persoanelor care pot înlocui reprezentantul municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava în Adunarea Generală  a Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi  Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA)

91.

27.08.2015

Hotărâre cu privire la prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă

92.

27.08.2015

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

93.

27.08.2015

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

94.

27.08.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării şi rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015, a fondului de rezervă bugetară precum şi utilizarea fondului de rezervă bugetară

95.

27.08.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Măgurean Mihai

96.

27.08.2015

Hotărâre privind la alocarea cantităţii de 30 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

97.

04.09.2015

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiu, majorării bugetului local, majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 şi asigurarea unor măsuri organizatorice

98.

24.09.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al II-lea 2015

99.

24.09.2015

Hotărâre pentru alocarea cantităţii de 35 m.c. material lemnos, în vederea efectuării unor lucrări de reparație a infrastructurii – podeț din lemn și mobilier stradal din zona Rezervației Geologice „Moara Dracului”

100.

24.09.2015

Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2015 – 2016 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

101.

24.09.2015

Hotărâre privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

102.

24.09.2015

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

103.

24.09.2015

Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a instituţiilor subordonate

104.

24.09.2015

Hotărâre pentru aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 1458/26.01.2006

105.

24.09.2015

Hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.121 din 31 octombrie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la aprobarea criteriilor şi punctajelor în baza cărora se repartizează locuinţele din fondul locativ

106.

24.09.2015

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

107.

24.09.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

108.

24.09.2015

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 92/27.10. 2014 privind atribuirea gestiunii directe a serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru tineret ANL- Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu energie termică din cadrul aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

109.

24.09.2015

Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 92/2014 privind atribuirea gestiunii directe a serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru tineret ANL-Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu energie termică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare

110.

22.10.2015

Hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiu, majorării bugetului local, majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară, majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015.

111.

26.10.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

112.

29.10.2015

Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică de nivel superior, existentă în structura aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

113.

29.10.2015

Hotărâre privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

114.

29.10.2015

Hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

115.

29.10.2015

Hotărâre pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului  Poliţia Locală

116.

29.10.2015

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

117.

29.10.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, utilizării fondului de rezervă bugetară, majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

118.

29.10.2015

Hotărâre privind aprobarea bugetului activităţii economice desfăşurate de Compartimentul de alimentare cu energie termică şi a majorării bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

119.

29.10.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul general al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Matei-Dobrea Florin-Nicolae

120.

 

 

06.11.2015

 

 
Hotărâre cu  privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2016
Anexe:  
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15

121.

11.11.2015

Hotărâre pentru modificarea titlului și a articolului 1, alineatul (1) din Hotârârea Consiliului al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 63/2015  privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

122.

11.11.2015

Hotărâre pentru modificarea titlului și a articolului 1 din hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

123.

26.11.2015

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare şi de gestionare a deşeurilor în  municipiul  Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2015-2020

124.

26.11.2015

Hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local  Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri

125.

26.11.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al III-lea 2015

126.

26.11.2015

Hotărâre pentru validarea  Dispoziţiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 933/9.11.2015  privind aprobarea majorării şi virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol în  bugetul general al municipiului  Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015

127.

26.11.2015

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 66/2015 cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere

128.

26.11.2015

Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului  general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 şi a virărilor de credite bugetare

129.

15.12.2015

Hotărâre privind  aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de învăţământ din municipiu, majorarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 şi aprobarea unor virări de credite bugetare

130.

21.12.2015

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

131.

21.12.2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2016

132.

21.12.2015

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile

133.

21.12.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015  a  unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Tudurean Nicoleta pentru  minorul  Laza Ploieşteanu Robert George

134.

21.12.2015

Hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 a  unei sume  pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Papuc Natalia pentru minorul  Papuc Iliuţă-Daniel

135.

21.12.2015

Hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a  Regulamentului Local de Urbanism aferent

136.

21.12.2015

Hotărâre privind stabilirea normativului de cheltuieli la carburanţi pentru autoturismele din parcul auto al municipiului Câmpulung Moldovenesc

137.

21.12.2015

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

138.

21.12.2015

Hotărâre privind constituirea comisiei de preselecție și a comisiei de licitație/negociere pentru vânzarea  materialului lemnos din fondul forestier  aparținând municipiului Câmpulung Moldovenesc către operatori  economici/grup de operatori economici atestați

139.

21.12.2015

Hotărâre pentru  aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Consolidare și restaurare imobil FOSTA  PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI  CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr. 2,  CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

140.

21.12.2015

Hotărâre privind  aprobarea majorării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 și a virărilor de credite bugetare

141.

29.12.2015

Hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la depunerea și cofinanțarea proiectului  “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operațional Regional

142.

29.12.2015

Hotărâre cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 17 iunie 2014 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice-studiu de fezabilitate a investiţiei “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”
 

arhiva cu hotărârile consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc

 

 

Arhiva pentru anul 2006

 

Arhiva pentru anul 2007

 

Arhiva pentru anul 2008

 

Arhiva pentru anul 2009

 

Arhiva pentru anul 2010

 

Arhiva pentru anul 2011

 

Arhiva pentru anul 2012

 

Arhiva pentru anul 2013

 

Arhiva pentru anul 2014

 

Arhiva pentru anul 2015