stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

22.11.2018

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Informare pasuni

Plati

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Expunere de motive
Raport administratie
Raport juridic

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Expunere de motive
Raport

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 53 mp, teren situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei, în vederea extinderii imobilului – spațiu destinat cazării - proprietate Moroșan Florin Vasile și Moroșan Virginia

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport juridic
Raport RU

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil situat în str. Calea Bucovinei nr. 16, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Feuer Naomi Garofița, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 24250 din 04.09.2017

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
5.  Proiecte de hotărâri din luna mai 2018. 
6.  Proiecte de hotărâri din luna iunie 2018. 
7.  Proiecte de hotărâri din luna iulie 2018. 
8.  Proiecte de hotărâri din luna august 2018. 
9.  Proiecte de hotărâri din luna septembrie 2018. 
10.  Proiecte de hotărâri din luna octombrie 2018. 
11.  Proiecte de hotărâri din luna noiembrie 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 13-nov.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.