stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc din anul 2018

 

 

Pentru ședința ordinară din data de:

18.12.2018

Nr. crt.

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare și în mod gratuit a unor spații din cadrul Ambulatoriului de Specialitate situat în strada Dimitrie Cantemir, aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

2. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 57778 lei  Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de pavare  a curții bisericii

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publicǎ a unui teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în strada Ștrandului, în vederea construirii unei locuințe

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Jastrowie-Polonia, în perioada 25-27 ianuarie 2019, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport CNIPT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  exonerării unor persoane contractuale din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

Anexa
Expunere de motive
Raport juridic
Raport economic

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe de teren situate în Câmpulung Moldovenesc în str. Uzinei, nr. 6 și în str. Aeroportului f.n., aparținând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către societatea S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L.

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

7. Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea impozitelor şi  taxelor locale pentru anul 2019

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16
Anexa 17
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic

8. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă estimat a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc precum și a partizilor a căror volum de masă lemnoasă constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale I

Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

10. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr.98/27.09.2018 privind aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2018–2019 şi aprobarea tehnologiei de intervenţie în cazul apariţiei poleiului  şi a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport juridic
Raport politie

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2019

Anexa
Expunere de motive
Raport asistenta
Raport economic
Raport juridic

13. Proiect de hotărâre cu  privire la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, strada Transilvaniei, nr.82, proprietatea C.N. Poşta Română, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

14. Proiect de hotărâre cu privire la premierea unor performanțe deosebite obținute la competiții interne și internaționale

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic

15. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă

Anexa
PV
Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui imobil din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării, demolării și valorificării

Anexa
Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

17. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei de 30.000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae”  Câmpulung Moldovenesc pentru finanţarea lucrărilor de refacere a fațadei Casei parohiale situate în str. Calea Bucovinei, nr. 37 

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport tehnic

18. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc  în anul 2019

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic

19. Proiect de hotărâre cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei, în perioada 1 ianuarie 2019– 31 decembrie 2019

Expunere de motive
Raport economic
Raport juridic
Raport auto

20. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și al Clubului Sportiv Municipal Rarăul” – Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport juridic
Raport RU

     

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 
1.  Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
2.  Proiecte de hotărâri din luna februarie 2018. 
3.  Proiecte de hotărâri din luna martie 2018. 
4.  Proiecte de hotărâri din luna aprilie 2018. 
5.  Proiecte de hotărâri din luna mai 2018. 
6.  Proiecte de hotărâri din luna iunie 2018. 
7.  Proiecte de hotărâri din luna iulie 2018. 
8.  Proiecte de hotărâri din luna august 2018. 
9.  Proiecte de hotărâri din luna septembrie 2018. 
10.  Proiecte de hotărâri din luna octombrie 2018. 
11.  Proiecte de hotărâri din luna noiembrie 2018. 
11.  Proiecte de hotărâri din luna decembrie 2018. 
 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 14-dec.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.