stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

Consiliul Local al  Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

proiecte de hotărâri
ale consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2018

 

 

 

Nr. crt.

Data dezbaterii:

Denumirea proiectului:

Anexe:

1. 25.01.2018 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

 Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
2. 25.01.2018 Proiect de hotărâre cu  privire la stabilirea sumei până la care se anuleaza creanţele datorate bugetului local de persoanele fizice şi juridice  pentru anul fiscal 2017 şi a sumei pentru care se renunţă la stabilirea creanţei fiscale

Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
3. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a municipiului Câmpulung Moldovenesc la Dzierżoniów-Polonia, în perioada 09-11 februarie 2018, în vederea semnării Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXIX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

Expunere de motive
Raport CNIPT
Raport economic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
4. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind la alocarea cantității de 30 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgență pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu

Expunere de motive
Raport juridic
Raport tehnic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
5. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018

Adresa
Anexa
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
6. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată, a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 8236/86/2017 înregistrat la Tribunalul Suceava, Secția I Civilă

Anexa 1
Anexa 2
Expunere de motive
Raport achizitii
Raport economic
Raport juridic

    Iniţiator Primarul Municipiului  
7. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc și unitățile subordonate Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  și indemnizațiile consilierilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa
Expunere de motive
Raport audit
Raport economic
Raport juridic
Raport resurse

    Iniţiator Primarul Municipiului  
8. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Stat functii
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
9. 25.01.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Organigrama
Stat functii
Expunere de motive
Raport

    Iniţiator Primarul Municipiului  
10. 25.01.2018 Contestație

 

11. 25.01.2018 Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Local al Municipiului Campulung Moldovenesc in semestrul II 2017  
12. 25.01.2018 Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali si reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap grav in cursul semestrului II 2017  
       

arhiva cu proiectele de hotărâri ale consiliului local al
municipiului câmpulung moldovenesc pentru anul 2017

 
1. 15.01.2018 Proiecte de hotărâri din luna ianuarie 2018. 
     
 
Data ultimei actualizări a paginii: 17-ian.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.