informaţii utile

Meteo
Curs valutar  
Adrese şi telefoane utile
Mersul trenurilor
Transport în comun
Alte link-uri
  

despre câmpulung moldovenesc

Localizare
Istoric

Relief

Clima
Economia
Social
Turismul
Cultura
Sport

e-administraţie

Preşedintele României

Guvernul României

Senatul României
Camera Deputaţilor
Ministere
Instituţia Prefectului
Consiliul Judeţean Suceava
e-Guvernare
   

legea nr. 52/2003

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice
Hotărâri adoptate, supuse anterior atenţiei publice
Raport anual

consiliul local

Componenţă  

Comisii de specialitate

Regulament de organizare şi funcţionare
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Hotărâri adoptate
Ordinea de zi
Proiecte de hotărâri
Minutele şedinţelor
Procese verbale şedinţe
Cetăţeni de onoare 
Oraşe înfrăţite

legea nr. 544/2001

Informaţii de interes public

Informaţii din oficiu

Informaţii financiare

Modalităţi de contestare
Fişa de evaluare

stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

taxe și impozite locale 2018

 
Pentru plata integrală, cu anticipaţie (până la data de 02 aprilie 2018), a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%.
 
 Programul de încasare a impozitelor și taxelor locale este următorul:
LUNI - VINERI
:         8,00-15,30.
 

 În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la plata impozitelor și taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul (plătitorul) indică un alt tip de obligație fiscală.

 
Plățile electronice se pot efectua prin:

  28 mai 2015

Plati online Sistemul National Electronic de Plata online (S.N.E.P.)

 Pentru efectuarea platii prin Internet este necesar sa fiti posesorul unui card bancar atasat unui cont curent si a unui serviciu de Internet Banking pus la dispozitie de banca dumneavoastra.

 În cazul efectuarii platii online a taxelor si impozitelor locale, ale amenzilor si altor creante bugetare cu cardul bancar, de catre contribuabilii persoane fizice si persoane fizice autorizate, comisionul bancar perceput de institutia de credit acceptatoare este suportat integral de la bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform Hotarârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 136 din 29 noiembrie 2012, privind aprobarea înregistrarii Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Sistemul National Electronic de Plata Online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar, precum si stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

 Începând cu data de 28 mai 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc ofera posibilitatea platii on line a obligatiilor de plata catre bugetul local provenind din amenzi contraventionale, prin portalul www.ghiseul.ro.

 Începând cu data de 23 decembrie 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc ofera posibilitatea efectuarii de plati on line cu autentificare, prin portalul www.ghiseul.ro.

 Cerere pentru atribuirea credențialului pentru plata electronică a taxelor și impozitelor locale prin portalul www.ghiseul.ro.

Etapele necesare pentru atribuirea credențialului pentru plata electronică a taxelor și impozitelor locale prin portalul www.ghiseul.ro.
 
 
Nr. crt. Anunțuri:

1.

Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice/juridice, publicate în temeiul art. 47 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Liste cuprinzand obligatiile restante la bugetul local pentru contribuabili persoane fizice si juridice, conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 30 martie 2017 privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor, persoane fizice și juridice, care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local
3. Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

4.

Plata on line.
5. Acordarea facilităților fiscale.
6. Conturile IBAN pentru încasarea veniturilor la bugetul local deschise la Trezoreria municipiului Câmpulung Moldovenesc.
7.

Precizări privind modalitatea de plată a impozitelor şi taxelor locale.

8. Calendarul obligaţiilor de plată către bugetul local pentru persoane fizice.
9. Calendarul obligaţiilor de plată către bugetul local pentru persoane juridice.
 

 

lista hotărârilor consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale

 
 1.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 30 mai 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.

 2.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 31 martie 2008 pentru modificarea si completarea punctului 7 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Campulung Moldovenesc nr. 53/2007 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008.

 3.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 23 decembrie 2008 pentru modificarea punctului 24 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

 4.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 24 aprilie 2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

 5.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 6 noiembrie 2009 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

 6.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 29 iulie 2010 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

 7.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 30 iunie 2011 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

 8.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 20 decembrie 2012 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

 9.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 19 decembrie 2013 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.

 10.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 31 iulie 2014 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

 10.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 25 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorarilor de întârziere si a penalitailor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenelor si altor obligaii la bugetul municipiului Câmpulung Moldovenesc, datorate de persoanele juridice

11.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 06 noiembrie 2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

12.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 24 noiembrie 2016 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

13.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 19 decembrie 2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

   

Registrul Electronic de Taxe şi Impozite Locale-RETIL

 
Data ultimei actualizări a paginii: 30-Mar-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

servicii electronice

Sistemul Electronic National

Sistemul Electronic de Achizitii Publice 

Autorizaţii auto
Ghişeul Virtual de Plăţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor