stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

ultimele actualizări în cursul anului 2018

 

Nr. crt.

Data:

 Conţinut actualizat:

1.09 ian. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunţ nr. 331  din 05.01.2018-organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
2. 12 ian. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 12.01.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 15-19 ianuarie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
3.15 ian. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunţ nr. 1111 din 15.01.2018 - organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
- Date statistice referitoare la activitatea de stare civilă pentru 2017.
4. 17 ian. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 25 ianuarie 2018.  
5. 19 ian. 2018În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proces verbal nr. 2078 din 19.01.2018 pentru dezbaterea proiectului de buget pentru anul 2018.
6.22 ian. 2018 În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 ianuarie 2018.  
În secţiunea Carieră:
- Anunţ din 22.01.2018 - organizare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante.
7.25 ian. 2018 - Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 25 ianuarie 2018.  
8.31 ian. 2018 - Publicaţii de căsătorie din luna ianuarie.
În secţiunea Carieră:
- Proces-verbal de selecție dosare nr. 3080 din 31.01.2018 - concurs ingrijitor.
9.01 feb. 2018 - Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Carieră:
- Anunț selecție dosare nr. 3368 din 01.02.2018 - concurs transport.
10. 05 feb. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
11.06 feb. 2018 În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț din 05.02.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 07 februarie 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna ianuarie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie 2018.
12.09 feb. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate proba practică nr. 4066 din 09.02.2018 - concurs îngrijitor.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
13.12 feb. 2018 - Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
14.14 feb. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț suspendare proba scrisa nr. 4494 din 14.02.2018 - concurs șef serviciu patrimoniu.
- Anunț rezultate proba interviu nr. 4468 din 14.02.2018 - concurs îngrijitor.
15.15 feb. 2018 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 22 februarie 2018.  
16.

 

 
16 feb. 2018

 

 
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 22 februarie 2018.  
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.4 din 16.02.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc
În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate contestație nr. 4643 din 16.02.2018 - concurs îngrijitor.
17. 19 feb. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț rezultate finale nr. 4730 din 19.02.2018 - concurs îngrijitor.
18. 20 feb. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2017.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
19. 23 feb. 2018 În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 22 februarie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna februarie.
În secţiunea Curierul Primăriei;
- Anunț nr. 439 din 21.02.2018 -
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 26 februarie 2018.
20. 26 feb. 2018 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
- Servicii de proiectare și de realizare a paginii web
21 15 mart. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț organizare concurs nr. 7275 din 15.03.2018 - concurs șef serviciu patrimoniu.
22. 16 mart. 2018 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - completari.
- Publicaţii de căsătorie din luna martie.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Raport anual 2017, Program anual 2018, anunț selecție nr. 6775 din 12.03.2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna februarie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna februarie 2018.
23 20 mart. 2018 În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 29 martie 2018.  
24 21 mart. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț organizare concurs de promovare.
25 22 mart. 2018 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - completari, anunt nr. 8034 din 21.03.2018..
26.

 

 
26 mart. 2018

 

 
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 29 martie 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 martie 2018.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunțuri nr. 8517 și 8518 din 26.03.2018
- Publicaţii de căsătorie din luna martie.
27.

 

 
29 mart. 2018

 

 
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 29 martie 2018.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-completari, proces-verbal nr. 8838 din 29.03.2018.
28.

 

 
30 mart. 2018

 

 
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Drepturi salariale.

- Raport evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ nr.7747 din 19.03.2018 pentru informarea și consultarea publicului privind etapa elaborării propunerilor pentru ”Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Regulamentul Local de Urbanism aferent"
29. 05 apr. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț nr. 9433 din 05.04.2018-concurs șef serviciu patrimoniu.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie.
30. 16 apr. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț nr. 10089 din 13.04.2018 - concurs de promovare.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie.
În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 10016 din 13.04.2018:
Serviciul Patrimoniu anunţă cetățenii care au depus cereri de achiziționare a masei lemnoase despre stocurile disponibile pe raza Ocolului Silvic Pojorâta.
31. 18 apr. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunțuri concursuri.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna martie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna martie 2018.
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 aprilie 2018.
32. 19 apr. 2018 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunț din 13.04.2018: Compartimentul Transport auto și monitorizare parcări anunţă cetățenii despre etapa a II-a de atribuire/licitare a locurilor de parcare în data de 15 mai 2018.
33. 22 apr. 2018 În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 aprilie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie.
34. 24 apr. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - concurs de promovare
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.7 din 20.04.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare sprijin financiar de la bugetul local unităților de cult
În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 912 din 19.04.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 27 aprilie 2018.
35.26 apr. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 26 aprilie 2018.
36.27 apr. 2018În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.8 din 27.04.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava.
- Publicaţii de căsătorie din luna aprilie.
37.03 mai 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna aprilie 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna aprilie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai.
38.05 mai 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001:
- Declaraţii de avere si de interese ale funcționarilor publici.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai.
39.10 mai 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Proces verbal nr. 12502 din 10.05.2018: Lista locurilor de parcare atribuite direct și a locurilor care se supun procedurii de licitație in etapa a II-a.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai.
40.21 mai 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-completari, proces-verbal nr. 13442 din 18.05.2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 mai 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai.
41.24 mai 2018România în sărbătoare - 25, 26, 27 mai 2018, între orele 18,00-22,00 - Platoul Central.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
- Publicaţii de căsătorie din luna mai.
42.31 mai 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 mai 2018.
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 31 mai 2018.
Kids, Go Party! - 1 IUNIE 2018, începând cu orele 12,00, pe Platoul Central. Vă așteptăm!
În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 1291 din 30.05.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 05 iunie 2018.
43.13 iun. 2018În secţiunea Achizitii publice:
- Anunț nr. 15182 din 08.06.2018: Implementarea serviciului de plată prin mesaje SMS pentru parcările cu plată din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu data de 11 iunie 2018..
44.15 iun. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 28 iunie 2018.
45.21 iun. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 1444 din 21.06.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în data de 05 iunie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie.
46.22 iun. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 iunie 2018.
47.28 iun. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 31 mai 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna mai 2018.
- Minute ședințe Consiliului Local din luna mai 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna iunie.
48.09 iul. 2018În secţiunea Acte necesare:
- Anunț nr. 33866 din 06.07.2018 privind schimbarea domiciliului din străinătate în România.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie.
49.16 iul. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna iulie.
50.20 iul. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
51.25 iul. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2018.

- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 iulie 2018.
52.26 iul. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 26 iulie 2018.
 FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR "INTALNIRI BUCOVINENE"
53.10 aug. 2018MOTORFEST 2018, sâmbătă, 11 aug. 2018, orele 14,00.
54.13 aug. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001:
- Declaraţii de avere ale funcționarilor publici.
55.16 aug. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001:
- Declaraţii de interese ale funcționarilor publici.
În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 1863 din 16.08.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 20-24 august 2018.
56.20 aug. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
57.22 aug. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
58.23 aug. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
59.31 aug. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri promovare.
60.

 

03 sept. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 30 august 2018.
61. 07 sept. 2018 În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - completari.
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunț de participare nr. 20897 din 13.08.2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna august 2018.
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna august 2018.
62.

 

17 sept. 2018

 

- În secţiunea Legea nr. 544/2001 - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public
- Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2018.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie.
63.21 sept. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 2018.

- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 27 septembrie 2018.
64.24 sept. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 2136 din 21.09.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 24-26 septembrie 2018.
65.27 sept. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
Comunicat privind anularea evenimentelor
TÂRGUL LĂPTARILOR și
DRUMUL LEMNULUI
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Achiziții publice:
- Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-completari, proces-verbal nr. 13442 din 18.05.2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 27 septembrie 2018.
- Publicaţii de căsătorie din luna septembrie.
66.28 sept. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Drepturi salariale - 30 septembrie 2018.
În secţiunea Relații cu publicul:
- Program special de lucru cu publicul al SPCLEP in perioada 01-07 oct. 2018.
67.02 oct. 2018În secţiunea Achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-licitatie anunt nr. 25974 din 01.10.2018.
68.05 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
69.08 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna septembrie 2018.  
70.09 oct. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Minutele ședințelor Consiliului Local din luna septembrie 2018.
71.10 oct. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Informaţii financiare 2018.
În secţiunea Achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc - proces verbal nr. 26720 din 09.10.2018 preselectie.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate concurs promovare in grad superior.
72.11 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate concurs promovare in grad superior.
73.15 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
74.16 oct. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 26 octombrie 2018.
75.17 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
76.18 oct. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Anunț nr. 27614 din 17.10.2018: servicii cadastrale de inregistrare sistematica
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.20 din 18.10.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019.
77.24 oct. 2018
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Legea nr. 544/2001:
- Declaraţii de avere ale funcționarilor publici.
În secţiunea Legea nr. 544/2001:
- Declaraţii de interese ale funcționarilor publici.
- În secţiunea Legea nr. 544/2001 - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public
- Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 octombrie 2018.
78.25 oct. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 25 octombrie 2018.
79.26 oct. 2018În secţiunea Achiziții publice:
- Anunț nr. 28535 din 25.10.2018: Lista locurilor de parcare atribuite direct și a locurilor care se supun procedurii de licitație in etapa a III-a.
80.30 oct. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna octombrie.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate selectie dosare concurs director club sportiv.
81.01 nov. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate selectie dosare concurs patrimoniu
82.05 nov. 2018- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate probe concurs director club sportiv.
În secţiunea Consiliul Local:
- Minuta ședinței Consiliului Local din luna octombrie 2018.
În secţiunea Consiliul Local:
- Hotărâri adoptate de Consiliul Local în luna octombrie 2018.
83.06 nov. 2018În secţiunea Carieră:
- Anunț - rezultate concursuri muncitor și director club sportiv.
84.12 nov. 2018În secţiunea Legea nr. 52/2003:
- Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.22 din 01.11.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local 2019
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
- În secţiunea Legea nr. 544/2001 - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public
- Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2018.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
85.13 nov. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 22 noiembrie 2018.
86.16 nov. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 22 noiembrie 2018.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie.
87.23 nov. 2018În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa Consiliului Local din 22 noiembrie 2018.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
- Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie.
CARAVANA CENTENARULUI FILMULUI ROMÂNESC LA CÂMPULUNG MOLDOVENESC, 24-25 noiembrie 2018
88.27 nov. 2018În secţiunea Legea nr. 544/2001
- Finanțări nerambursabile
- Anunț de atribuire nr. 28960 din 31.10.2018.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
89.28 nov. 2018În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
- Proces verbal nr. 31528 din 23.11.2018: Lista locurilor de parcare atribuite direct și a locurilor care se supun procedurii de licitație in etapa a III-a.
În secţiunea Taxe si impozite:
- Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.
În secţiunea Consiliul Local:
- Video: Ședinţa solemnă din 28 noiembrie 2018.
90.01 dec. 2018În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 2714 din 28.11.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 03-07 decembrie 2018.
91.05 dec. 2018În secţiunea Formulare on-line:
- Actualizare formulare pentru asistență socială.
APRINDEREA ILUMINATULUI FESTIV, 06 decembrie 2018, orele 17,00.
În secţiunea Anunțuri achiziții publice:
-
Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2019 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.
92. 06 dec. 2018În secţiunea Acte necesare:
- Acte necesare actualizate pentru asistență socială.
În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
93. 07 dec. 2018 În secţiunea Carieră:
- Anunț - organizare concursuri posturi vacante.
În secţiunea Curierul Primăriei;
-
Anunț nr. 2813 din 07.12.2018:
DELGAZ GRID România-Sucursala Suceava anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 03-07 decembrie 2018.
     
Data ultimei actualizări a paginii: 07-dec.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528