RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ĪN ANUL 2011

 

 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĀMPULUNG MOLDOVENESC

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, īn anul 2011?

A1

DA

NU

X

 
2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

X

b. Monitorul Oficial al Romāniei

A2_2

 

c. Mass-media

A2_3

 

d. Publicaţiile proprii

A2_4

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

X

3.Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare-documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001?

A3

DA

NU

X

 

4.Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare īn anul 2011

A4

900

B. Solicitări īnregistrate de informaţii de interes public

1.Numărul total de solicitari īnregistrate, īn anul 2011, departajat pe domenii de interes:   11 (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc)           

B1_1

1

b. Modul de īndeplinire a atribuţiilor  institutiei publice

B1_2

-

c. Acte normative, reglementari

B1_3

1

d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

-

e. Informatii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

-

f. Altele (se precizeaza care)

-liste autorizaţii de construire şi certificate de urbanism

-informaţii privind lăcaşele de cult din municipiu

-informaţii privind bazele sportive din municipiu

B1_6

 

1

1

1

2. Numărul total de solicitari īnregistrate, īn 2011, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a.Numărul de solicitări īnregistrate rezolvate favorabil

B2_1

5

b.Solicitări īnregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

-

c.Numărul de solicitări īnregistrate respinse, din motivul:

a)informaţii exceptate

B2_3

-

b)informaţii inexistente

B2_4

-

c)fără motiv

B2_5

-

d)alte motivaţii (cererea nu respectă prevederile art. 6 din lege)

B2_6

-

d.Numărul de solicitări īnregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

a)utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)

B2_7

-

b)modul de īndeplinire a atribuţiilor  institutiei publice

B2_8

-

c)acte normative, reglementari

B2_9

-

d)activitatea liderilor instituţiei

B2_10

-

 

e)informatii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

-

 

f)altele (se precizeaza care)

B2_12

-

3.Numărul total de solicitari īnregistrate, īn 2011, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a.Numărul de solicitări īnregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

3

b.Numărul de solicitări īnregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

2

4.Numărul total de solicitari īnregistrate, īn 2011, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a.pe suport hārtie

B4_1

3

b.pe suport electronic

B4_2

2

c.verbal

B4_3

-

C. Reclamaţii administrative şi plāngeri īn instanţă

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice īn anul 2011 īn baza Legii nr. 544/2001

a) rezolvate  favorabil  reclamantului

C1_1

-

b) respinse

C1_2

-

c) īn curs de soluţionare

C1_3

-

2. Numărul de plāngeri īn instanţă la adresa instituţiilor publice īn anul 2011 īn baza Legii nr. 544/2001

a) rezolvate  favorabil  reclamantului

C2_1

-

b) rezolvate īn favoarea instituţiei

C2_2

-

c) pe rol

C2_3

-

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) īnsărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) īn anul 2011

D1

-

2. Suma īncasată īn anul 2011 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor

D2

-

 

 

RESPONSABIL,

 

Insp. Nicoleta Poşchin