informaţii utile

Meteo
Curs valutar  
Adrese şi telefoane utile
Mersul trenurilor
Transport în comun
Alte link-uri
  

despre câmpulung moldovenesc

Localizare
Istoric

Relief

Clima
Economia
Social
Turismul
Cultura
Sport

e-administraţie

Preşedintele României

Guvernul României

Senatul României
Camera Deputaţilor
Ministere
Instituţia Prefectului
Consiliul Judeţean Suceava
e-Guvernare
   

legea nr. 52/2003

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice
Hotărâri adoptate, supuse anterior atenţiei publice
Raport anual

consiliul local

Componenţă  

Comisii de specialitate

Regulament de organizare şi funcţionare
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Hotărâri adoptate
Ordinea de zi
Proiecte de hotărâri
Minutele şedinţelor
Procese verbale şedinţe
Cetăţeni de onoare 
Oraşe înfrăţite

legea nr. 544/2001

Informaţii de interes public

Informaţii din oficiu

Informaţii financiare

Modalităţi de contestare
Fişa de evaluare

stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE din bugetul local pentru anul 2018

 

Bugetul general al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 07 februarie 2018.

 

regulament pentru acordarea FINANȚĂRIlor NERAMBURSABILE

Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 26 februarie 2015.

 

Nr. crt. 

 Denumire anexa

1. - Regulament privind acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.
2.  Anexa 1 la Regulament - Formularul cererii de finanțare.
3.  Anexa 2 la Regulament - Surse de finanțare preconizate.
4.  Anexa 3 la Regulament - Declarație pe proprie răspundere.
5.  Anexa 4 la Regulament - CV.
6.  Anexa 5 la Regulament - Bugetul proiectului

program anual al FINANȚĂRIlor NERAMBURSABILE

Program anual nr. 4719 din 22.02.2016 al finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2016. A fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 40 din 29.02.2016.

Program anual nr. 7918 din 21.03.2017 al finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2017. A fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 56 din 23.03.2017.

Program anual nr. 6668 din 09.03.2018 al finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2018. A fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 48 din 14.03.2018.

 

ANUNȚURI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 

- Anunț de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2015.

- Anunț nr. 25396 din 11.12.2015 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2015. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 233 din 15.12.2015.

- Anunț nr. 7326 din 22.03.2016 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2016. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 66 din 05.04.2016.

- Anunț nr. 14237 din 22.06.2016 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2015.

- Anunț nr. 20426 din 19.09.2016 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2016.

- Anunț nr. 27614 din 19.12.2016 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2015.

- Anunț nr. 7922 din 29.03.2017 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2017. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr.64 din 04.04.2017.

- Anunț nr. 16922 din 15.06.2017 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2017. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 112 din 19.06.2017.

- Anunț nr. 28777 din 19.10.2017 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2017. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 197 din 20.10.2017.

- Anunț nr. 34289 din 21.12.2017 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2017. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 233 din 22.12.2017.

- Anunț nr. 6775 din 12.03.2018 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2018. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 49 din 15.03.2018.

- Anunț nr. 14546 din 31.05.2018 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2018. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr.102 din 06.06.2018.

- Anunț nr. 20897 din 13.08.2018 de participare la selecția publică de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2018.

- Anunț nr. 28960 din 31.10.2018 de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul financiar 2018. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr.190 din 01.11.2018.

raport anual - FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

Raport anual nr. 4718 din 22.02.2016 privind contractele de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc încheiate în anul financiar 2015. A fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 39 din 29.02.2016.

Raport anual nr. 4168 din 17.02.2017 privind contractele de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc încheiate în anul financiar 2016. A fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 37 din 23.02.2017.

Raport anual nr. 6665 din 09.03.2018 privind contractele de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc încheiate în anul financiar 2017. A fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 37 din 23.02.2017.

 

Data ultimei actualizări a paginii: 27-nov.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.