stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

 

economia în municipiul câmpulung moldovenesc

 

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port  şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.”
(Graţian Jucan - ”Câmpulungul Moldovenesc”)

 

În anul 1929, în Câmpulung Moldovenesc şi în comunele situate în amonte de acesta pe Valea Moldovei, funcţionau 101 mici întreprinderi aparţinând industriei de prelucrare a lemnului, materialelor de construcţii şi industriei alimentare (mori).
       Cu toate începuturile activităţii industriale, regiunea rămânea încă slab dezvoltată, aproape 50% din populaţia activă a oraşului şi peste 75% din populaţia din mediul rural fiind ocupată cu creşterea animalelor şi cu activităţi legate de exploatarea şi valorificarea fondului forestier al zonei. (
Arhivele Statului, Suceava, fond Câmpulung Moldovenesc, dosar 34, p. 192).
       Existenta oraşului Câmpulung Moldovenesc ca reşedinţă de judeţ a fost curmată de către noua împărţire administrativă legiferată în anul 1950, după modelul sovietic. şi astfel, oraşul Câmpulung Moldovenesc devine un simplu orăşel înglobat în regiunea Suceava.
       După cel de-al doilea război mondial oraşul a cunoscut o rapidă dezvoltare din punct de vedere industrial (crearea unor noi unităţi industriale: fabrica de mobilă, fabrica de produse lactate, sector metalurgic, materiale de construcţie, filatura de bumbac, fabrica de încălţăminte, etc.).
       Cercetarea ştiinţifică era reprezentată de Întreprinderea de Prospecţiuni şi Explorări Geologice (I.P.E.G.) şi Staţiunea pentru Cultura Experimentala a Molidului (I.C.A.S.), Câmpulungul fiind, în acelaşi timp şi un important centru turistic.
       După 1989, zona trece printr-o profundă recesiune economică, fapt subliniat şi de faptul că regiunea minieră Bucovina (care cuprindea localităţile: Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Fundu Moldovei, Breaza) este declarată prin H. G. nr.208/25.03.1999 zonă defavorizată pe o perioadă de 10 ani.
       În prezent, majoritatea activităţilor desfăşurate constau din comerţ (cca. 60%), prestări de servicii, producţie, alte activităţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii