stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

social - municipiul câmpulung moldovenesc

 

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port  şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.”
(Graţian Jucan - ”Câmpulungul Moldovenesc”)

 

Evoluţia numărului şi a structurii populaţiei a avut, şi are în continuare, implicaţii profunde asupra dezvoltării economice şi sociale a localităţii Câmpulung Moldovenesc.
     De-a lungul anilor populaţia oraşului a cunoscut creşteri rapide şi modificări în structura sa pe grupe de vârsta, în funcţie de factorii economici, politici, sociali, istorici, biologici, care se reflectă în dinamica populaţiei.
       În 1774, Ocolul Câmpulungului număra 922 familii, adică aproximativ 3.688 locuitori. În cadrul Ocolului, Târgul Câmpulung număra atunci 377 de familii.
       În 1789, Ocolul  Câmpulungului număra 6.399 locuitori, iar în 1800, un număr de 7.601 locuitori.
       În 1816, numai Târgul Câmpulungului număra 2.526 locuitori.
       Statistica din anul 1937 arată că populaţia oraşului se cifra la 10.751 locuitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La recensământul din 1990, populaţia oraşului era de 22.114 locuitori, cu o densitate de aproximativ 150 locuitori pe km2. Din totalul populaţiei, 10.865 reprezenta bărbaţi, iar 11.249 femei.
       Populaţia activă era de 10.500 locuitori. Ramurile economice în care munceau locuitorii oraşului erau: industria alimentară, silvicultura, industria lemnului, minerit, circulaţia mărfurilor, învăţământ, cultură, artă, ocrotirea sănătăţii, turism, gospodărie comunală, prestări de servicii.
       La recensământul din 18 martie 2002, populaţia oraşului era de 20.041 locuitori.
       Din totalul populaţiei, 9.582 sunt bărbaţi (47,73%), iar 10.494 femei (52,27%).

 

Fata campulungeana

 

 

 

 

Batran

 

 

       După naţionalitate, situaţia populaţiei se prezintă astfel:
       - 98,31% ( 19.737) români;
       - 0,59% (118) germani;
       - 0,49% (96) rromi;
       - 0,28% (56) ucraineni;
       - 0,17% (35) maghiari;
       - 0,16% alte naţionalităţi.
       După religie, situaţia înregistrată se prezintă astfel:
       - 18.937 (94,33%) sunt de religie ortodoxă;
       - 449 (2,24%)penticostali (Biserica lui Dumnezeu Apostolică);
       - 315 (1,57%) de religie romano-catolică;
       - 110 (0,55%) adventişti de ziua a şaptea;
       - 100 (0,50%) baptişti;
       - 51 (0,25%) greco-catolici;
       - 0,56% de alte religii.

 

 

 

 

 

      La recensământ s-au înregistrat 7.532 locuinţe, din care 97,41% proprietate privată, 2,37% proprietate de stat, iar 0,22% altă formă de proprietate.