stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

turism în municipiul câmpulung moldovenesc

 

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port  şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.”
(Graţian Jucan - ”Câmpulungul Moldovenesc”)

 

  În general, comparativ cu oraşele din alte zone ale ţării, se poate spune că municipiul Câmpulung Moldovenesc este o aşezare fără probleme majore de mediu.
      Eventualele surse de poluare ale oraşului (cu pondere foarte slabă însă),  sunt unităţile industriale amplasate în vestul teritoriului intravilan şi traficul rutier şi feroviar.
      Prelucrarea lemnului, industria textilă, pielăriei şi încălţămintei sunt ramuri care deversau cele mai mari cantităţi de noxe în apă, aer şi sol. Aceste unităţi industriale sunt însă în curs de lichidare, aşa că singura problemă legată de ele rămâne ocuparea celor disponibilizaţi; prestarea de servicii turistice fiind soluţia ideală şi cel mai puţin costisitoare pentru  rezolvarea problemei.
      Aşezat într-un cadru natural deosebit de pitoresc, înconjurat de pădurile veşnic verzi de molid ce încântă ochiul oricărui drumeţ şi străjuit spre sud de "turnurile gotice" ale legendarului Rarău, municipiul Câmpulung Moldovenesc, poate fi o destinaţie turistică pentru toate anotimpurile şi exigenţele iubitorilor de călătorie.

      Situată în mirifica Bucovină, pe principalele căi de acces, rutiere şi feroviare, ce leagă Moldova, Transilvania şi Maramureşul, străvechea aşezare prefeudală beneficiază de o poziţie geografică favorabilă. Aceasta se regăseşte nu numai în dispunerea localităţii pe cea mai importantă cale de legătură între provinciile istorice amintite, (despre care legenda spune că pe aici ar fi trecut, în drumul lor dinspre Maramureş, Dragoş şi întâiul descălecător al Moldovei, Bogdan I), dar şi în faptul că reprezintă punctul de plecare pentru principalele trasee turistice bucovinene: drumurile spre celebrele monumente de arhitectură medievală, mănăstirile din nordul Moldovei şi potecile marcate spre Munţii Rarău - Giumalău şi Obcini.
       Principalele atracţii naturale ale zonei în care este încadrat municipiul sunt:
       - aspectele peisagistice create de formele de relief şi vegetaţie, care înconjoară depresiunea;
       - traseele marcate ale potecilor turistice, deosebit de pitoreşti care urcă spre culmile muntoase înconjurătoare, ale masivului Rarău-Giumalău şi Obcini;
       - forme
le de relief carstic - Peştera cu Lilieci de la obârşia Izvorului Alb, accesibilă doar speologilor, celor cu antrenament şi echipament special;
       - domeniul schiabil - ocupă spaţii reduse datorită gradului ridicat de împădurire
, dar poate fi extins mai ales pe versantul drept al Moldovei; pârtii amenajate se află la Runc şi pe Măgura Runcului, pentru schi alpin. Pe Bodea există o pârtie specială pentru schi fond şi biatlon. La poalele pantelor dinspre oraş, ca şi pe dealul Cucoara se poate practica săniuşul. În zona pârâului Deia există pante ce pot fi amenajate pentru schi;
       - stratul de zăpadă, are în zona municipiului grosimi de 30-50 cm, şi se menţine circa 90 zile/an, ceea ce recomandă întreaga zonă ca fiind favorabilă practicării sporturilor de iarnă; la altitudini mai mari, numărul zilelor cu zăpadă variază între 120-150;
       - domeniu
l pentru alpinism se întâlneşte în zonele cu pereţi calcaroşi, abrupţi, săpaţi de râul Moldova şi afluenţii săi, sau în Masivul Rarău, masiv care oferă posibilităţi de practicare a alpinismului de performanţă, pe trasee clasice, omologate de Federaţia de alpinism (ex.: traseele din zona Pietrele Doamnei, pe stânca Turnu Mare - trasee cu grad de dificultate 4 A şi 2 B). în Rarău mai există şi alte trasee alpine inedite, neomologate încă, în zona Piatra Zimbrului, Piatra Şoimului, sau pe pereţii abrupţi din Cheile Moara Dracului;
       - sera şi Parcul Dendrologic ale Liceului Silvic care adăposteşte peste 500 specii de plante indigene şi exotice (chiparosul de California, bradul de Canada, exemplare de magnolie, mahonie ş.a.;
       - ulmul multisecular (600-700 ani) de pe strada Pârâul Morii;
       - forme de relief calcaroase (create de structura geologică a Rarăului), stâncile ruiniforme denumite "Pietrele Doamnei", cu altitudinea maximă de 1634 m, vizibile de la mare distanţă, declarate şi monumente ale naturii;
       - Codrul secular Slătioara, rezervaţie naturală, în care se pot admira exemplare de brad şi molid cu diametrul de peste 1 m, înălţimi de circa 50 m, vârste ce depăşesc 400 ani şi specii floristice rare, ocrotite de lege (papucul doamnei, specii de orhidee, floarea de colţ, vulturica ş.a.);
       - Codrul secular Gi
umalău, rezervaţie naturală în care sunt ocrotite exemplare seculare de molid şi specii floristice rare (clopoţei, degetăruţul, creţişoare ş.a.);
       - Rezervaţia Todirescu, cu caracter floristic, adăposteşte monumente ale naturii, precum specii de genţiane, podbalul de munte, volvoticul, ş.a;
       - Piatra Buhei, rezervaţie geologico-geomorfologică, pe Valea Pârâului Alb, în imediata apropiere a municipiului;
       - Cheile Moara Dracului, rezervaţie geologico-geomorfologică, cu o lungime de circa 70 m şi lăţime medie de 4-5 m, foarte spectaculoase, cu pereţi înalţi şi numeroase surplombe;
       - Rezervaţia paleontologică Stratele de Pojorâta, cunoscute şi sub numele de "stratele cu Aptychus", cu fosile din grupa amoniţilor, de vârstă jurasică, situată în cheia de la Piatra Străjii, la ieşirea din municipiu, în versantul drept al Moldovei.
       Situat pe firul văii Moldovei şi înconjurat de obcini împădurite, Câmpulungul Moldovenesc este un tărâm binecuvântat, de o frumuseţe aparte în toate anotimpurile. Este spaţiul în care, pentru tineri şi vârstnici, revelaţia "dulcei Bucovine" are loc prin intense trăiri spirituale, în contact cu oamenii şi cu natura.
       Meşteşugurile, gastronomia, cântecele, dansurile şi sărbătorile acestor oameni sunt atracţii deosebite pentru turistul care vrea să cunoască, să înţeleagă, să devină mai bogat spiritual.
       Mai adăugaţi aici Rarăul, muntele-cetate plin de legende şi de mistere, sau minunile care răsar numai la poalele munţilor Bucovinei, zidul şi sufletul mănăstirilor medievale. Toate acestea şi nu numai ele, sunt Bucovina.
       De aici încep  legendele şi tot aici fiecare pas făcut în aerul curat cu miresme de păduri de brad înseamnă sănătate şi prelungirea vieţii. Veniţi la Câmpulung Moldovenesc pentru a descoperi ce înseamnă adevărata bucurie! Chemaţi-vă aici prietenii pentru a împărtăşi o experienţă cu adevărat de neuitat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ofertele noastre de cazare în Câmpulung Moldovenesc vă sunt prezentate astfel:
          - Hoteluri
          - Pensiuni
          - Cabane
          - Hartă unităţi de cazare. 

Infoturism

 

 

 

 

 

 

 

 

În Câmpulung Moldovenesc şi împrejurimi mai puteţi vizita:

Biserici din Câmpulung Moldovenesc

Mănăstiri din judeţul Suceava

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii