stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anunţuri licitații și achiziţii publice
organizate de primăria municipiului câmpulung moldovenesc

     

Sistemul Electronic de Achizitii Publice  
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

Publicitate publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc publică următoarele anunțuri de achiziții publice:

 
 1.

FOND FORESTIER

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 39, tel./fax 0230-314725, Serviciul Patrimoniu, patrimoniu@campulungmoldovenesc.ro.

1.1. Lista partizilor nr. 32393 din 29.11.2017 ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.
1.2. Lista cu masa lemnoasa pentru anul 2018.
1.3. Completare lista partizi nr.7103 din 13.03.2018.
1.4. Completare lista partizi nr.7103 din 13.03.2018-schițe.
1.5. Completare lista partizi nr.7307 din 15.03.2018.
1.6. Completare lista partizi nr.7307 din 15.03.2018-schițe.
1.7. Anunț nr. 8034 din 21.03.2018-privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
1.8. Proces verbal nr. 8838 din 29.03.2018-licitație intermediara pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
1.9. Completare lista partizi nr.13442 din 18.05.2018.
1.10. Completare lista partizi nr.13442 din 18.05.2018-schițe.
1.11. Completare lista partizi nr.21684 din 22.08.2018.
1.12. Completare lista partizi nr.21684 din 22.08.2018-schițe.
1.13. Completare lista partizi nr.21687 din 22.08.2018.
1.14. Completare lista partizi nr.21687 din 22.08.2018-schițe.
1.15. Completare lista partizi nr.23274 din 06.09.2018.
1.16. Completare lista partizi nr.23274 din 06.09.2018-schițe.
1.17. Completare lista partizi nr.25328 din 25.09.2018.
1.18. Completare lista partizi nr.25328 din 25.09.2018-schițe.
1.19. Anunț nr.25974 din 01.10.2018 privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
1.20. Proces verbal nr.26720 din 09.10.2018 preselectie participare licitație intermediara pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
1.2. Lista partizilor nr. 32064 din 28.11.2018 ce se vor exploata in anul 2019 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

 

 

 
 2.

TRANSPORT

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 39, tel./fax 0230-314725, Compartiment transport auto și monitorizare parcări, transport@campulungmoldovenesc.ro.

2.1. Anunț din 21.12.2017 - Ședințe de atribuire/licitare locuri de parcare de domiciliu din municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2018.
2.2. Model cerere loc de parcare.
2.3. Model declarație.
2.4. Model cerere pentru certificat fiscal.
2.5. Anunț din 13.04.2018 - atribuire/licitare etapa a II-a, în data de 15 mai 2018.
2.6. Model cerere loc de parcare - persoane juridice.
2.7. Acte necesare pentru permisul de liberă trecere
2.8. Model cerere pentru permisul de liberă trecere
2.9. Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 30.11.2017 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc
2.10. Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 29.03.2018 - pentru modificarea și comletarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 164 din 28.11.2017 aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc
2.11. Proces verbal nr. 12502 din 10.05.2018
2.12. Proces verbal nr. 12502 din 10.05.2018 - anexa.
2.13. Anunț nr. 15182 din 08.06.2018: Implementarea serviciului de plată prin mesaje SMS pentru parcările cu plată din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Tarife parcari
2.14. Anunț nr. 28535 din 25.10.2018 - atribuire/licitare etapa a III-a, în data de 16 noiembrie 2018.
2.15. Proces verbal nr. 31528 din 23.11.2018
2.16. Proces verbal nr. 31528 din 23.11.2018 - anexa.

 

   
 3.

Anunturi achiziȚii 2018

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 34, tel./fax 0230-314725, Compartiment Licitații și achiziții publice, achizitii@campulungmoldovenesc.ro.

   
 3. Anunt achiziții din 26.02.2018
3.1. Anunț din 26.02.2018 - servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
3.2. Nota conceptuală nr. 4314 din 13.02.2018
3.3. Tema de proiectare nr. 4317 din 13.02.2018
 
 4. Anunt achiziții din 26.02.2018
4.1. Anunț din 26.02.2018 - servicii de proiectare și de realizare a paginii web
4.2. Caiet de sarcini nr. 3430 din 02.02.2018

 

 
 5. Anunt achiziții nr. 8517 din 26.03.2018
5.1. Anunț nr. 8517 din 26.03.2018 - lucrări de demontare/ montare a parapeților de protecție a drumurilor
5.2. Lista lucrari.

 

 6. Anunt achiziții nr. 8518 din 26.03.2018
6.1. Anunț nr. 8518 din 26.03.2018 - lucrări de refacere a șase podețe tubulare
6.2. Lista lucrari.

 

 7. Anunt achiziții nr. 9849 din 12.04.2018
7.1. Anunț nr. 9849 din 12.04.2018 - lucrări de refacere a șase podețe tubulare
7.2. Lista lucrari.

 

 
 8. Anunt achiziții nr. 9850 din 12.04.2018
8.1. Anunț nr. 9850 din 12.04.2018 - lucrări de înlocuire capace carosabile

 

 9. Anunt achiziții nr. 9862 din 12.04.2018
9.1. Anunț nr. 9862 din 12.04.2018 - lucrări de refacere punți suspendate
9.2. Caiet de sarcini.

 

 10. Anunt achiziții nr. 27614 din 17.10.2018
10.1. Anunț nr. 27614 din 17.10.2018 - servicii cadastrale de inregistrare sistematica
10.2. Caiet de sarcini.
   
   

 programul anual al achiziţiilor publice

 1.  Program 2015
 2.  Program 2016
   

 centralizatorul achiziţiilor publice

 1.  Centralizator 2015
 2.  Centralizator 2016
   

Data ultimei actualizări a paginii: 05-dec.-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright@2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

genda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor