stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 anunţuri concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante

 

  Informaţiile despre posturile vacante pot fi consultate şi pe site-ul cu adresa http://posturi.gov.ro/judetul/suceava/

 

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc publică:

 

Formular tip cerere înscriere la concurs funcție publică (docx)

Formular tip cerere înscriere la concurs funcție publică (pdf)

Formular tip model adeverință (doc)

 

 

1.  09 ianuarie 2018
  Anunţ nr. 331 din 05.01.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cl I, grad profesional asistent la Compartimentul transport auto și monitorizare parcări din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atributii
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 01.02.2018 Anunț selecție dosare nr. 3368 din 01.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 3376 din 01.02.2018

 
2. 12.02.2018 Anunț rezultate finale nr. 4118 din 12.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4273 din 12.02.2018

 
 

 

2.  15 ianuarie 2018
  Anunţ nr. 1111 din 15.01.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de șef serviciu, la Serviciul patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atributii
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 12.02.2018 Anunț selecție dosare nr. 4252 din 12.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4275 din 12.02.2018.

 
2. 14.02.2018 Anunț suspendare proba scrisa nr. 4494 din 14.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4507 din 14.02.2018.

 
   
3.  22 ianuarie 2018
  Anunţ din 22.01.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor la Compartimentul administrativ-gospodăresc din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 31.01.2018 Proces-verbal de selecție a dosarelor nr. 3080 din 31.01.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 3111 din 31.01.2018

 
2. 09.02.2018 Anunț rezultate proba practică nr. 4066 din 09.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 3993 din 09.02.2018

 
3. 14.02.2018 Anunț rezultate proba interviu nr. 4468 din 14.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4414 din 14.02.2018

 
4.  16.02.2018  Anunț rezultate contestație nr. 4643 din 16.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4671 din 16.02.2018

 

 

Proces-verbal soluționare contestații nr. 4592 din 16.02.2018. Timu Lenuța
5. 19.02.2018 Anunț rezultate finale nr. 4730 din 19.02.2018. Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 4721 din 19.02.2018

 
   
4.  15 martie 2018
  Anunţ nr. 7275 din 15.03.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de șef serviciu, la Serviciul patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atributii
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 15.03.2018 Anunţ nr. 7275 din 15.03.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 7283 din 15.03.2018.

 
2. 05.04.2018 Anunţ nr. 9433 din 05.04.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 9444 din 05.04.2018.

 
3. 16.04.2018 Anunţ nr. 10205 din 16.04.2018 privind rezultatul probei scrise Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10209 din 16.04.2018.

 
4. 16.04.2018 Anunţ nr. 10222 din 16.04.2018 privind rezultatul probei interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10223 din 16.04.2018.

 
5. 16.04.2018 Anunţ nr. 10223 din 16.04.2018 privind rezultatul probei interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10209 din 16.04.2018.

 
6. 17.04.2018 Anunţ nr. 10377 din 17.04.2018 privind rezultatul final Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10378 din 17.04.2018. 

  
   
5.  21 martie 2018
  Anunţ din 21.03.2018 privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici angajați ai instituției.
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 21.03.2018 Anunţ nr. 7940 din 21.03.2018 privind organizarea examenului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 7948 din 21.03.2018 

 
2. 13.04.2018 Anunţ nr. 10089 din 13.04.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10092 din 13.04.2018 

 
3. 23.04.2018 Anunţ nr. 10876 din 23.04.2018 rezultate proba scrisă Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10877 din 23.04.2018 

 
4. 23.04.2018 Anunţ nr. 10888 din 23.04.2018 rezultate interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 10890 din 23.04.2018 

 
5. 24.04.2018 Anunţ nr. 11076 din 24.04.2018 rezultate finale Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 11081 din 24.04.2018 

 
   
6.  20 iulie 2018
  Anunţ din 20.07.2018 - organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de inspector, cl. I, grad profesional superior  la Compartimentul investiții – Direcția Tehnică și Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atribuții
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 20.07.2018 Anunţ nr. 19013 din 20.07.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 19013 din 20.07.2018

 
2. 20.08.2018 Anunţ nr. 21411 din 20.08.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 21413 din 20.08.2018

 
3. 22.08.2018 Anunţ nr. 21692 din 22.08.2018 privind proba scrisa Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 21693 din 22.08.2018

 
4. 22.08.2018 Anunţ nr. 21716 din 22.08.2018 privind proba interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 21717 din 22.08.2018

 
5. 23.08.2018 Anunţ nr. 21791 din 23.08.2018 privind rezultate finalei Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 21793 din 23.08.2018

 
   
7.  31 august 2018
  Anunţ nr. 22709 din 31.08.2018 privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici angajați ai instituției.
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 31.08.2018 Anunţ nr. 22709 din 31.08.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 22715 din 31.08.2018

 
2. 04.10.2018 Anunţ nr. 26355 din 04.10.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 26353 din 04.10.2018

 
3. 10.10.2018 Anunţ nr. 26830 din 10.10.2018 privind proba scrisa Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 26831 din 10.10.2018

 
5. 10.10.2018 Anunţ nr. 26886 din 10.10.2018 privind proba interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 26888 din 10.10.2018

 
2. 11.10.2018 Anunţ nr. 27014 din 11.10.2018 privind rezultatul final Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 27018 din 11.10.2018

 
   
8.  21 septembrie 2018
  Anunţ nr. 25015 din 21.09.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de medic specialist – Serviciul Medicină școlară din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Tematica
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 21.09.2018 Anunţ nr. 25015 din 21.09.2018 privind organizarea concursului Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 25018 din 21.09.2018

 
2. 08.10.2018 Anunţ nr. 26499 din 08.10.2018 privind selectia dosarelor Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 26514 din 08.10.2018

 
3. 15.10.2018 Anunţ nr. 27339 din 15.10.2018 privind proba scrisa Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 27343 din 15.10.2018

 
4. 15.10.2018 Anunţ nr. 27346 din 15.10.2018 privind proba interviu Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 27348 din 15.10.2018

 
5. 17.10.2018 Anunţ nr. 27562 din 17.10.2018 privind proba interviu Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 27564 din 17.10.2018

 
6. 18.10.2018 Anunţ nr. 27657 din 18.10.2018 privind rezultate finale Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 27773 din 18.10.2018

 
   
9.  27 septembrie 2018
  Anunţ nr. 25558 din 27.09.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de inspector, cl.I, grad profesional asistent, la Compartimentul monitorizare servicii publice – Direcția Tehnică și Urbanism  din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atribuții
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 27.09.2018 Anunţ nr. 25558 din 27.09.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 25559 din 27.09.2018

 
   
10.  05 octombrie 2018
  Anunţ nr. 26384 din 05.10.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de inspector, cl.I, grad profesional debutant, la Serviciul Patrimoniu – Direcția Tehnică și Urbanism  din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atribuții
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 05.10.2018 Anunţ nr. 26384 din 05.10.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 26383 din 05.10.2018

 
2. 01.11.2018 Anunţ nr. 29131 din 01.11.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 29132 din 01.11.2018

 
3. 12.11.2018 Anunţ nr. 30191 din 12.11.2018 privind proba scrisa Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 30219 din 12.11.2018

 
   
11.  15 octombrie 2018
  Anunţ nr. 27230 din 15.10.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat la Compartimentul tehnic și administrativ gospodăresc – Direcția Tehnică și Urbanism  din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 15.10.2018 Anunţ nr. 27230 din 15.10.2018 privind organizarea concursului Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 27234 din 15.10.2018

 
2. 06.11.2018 Anunţ nr. 29641 din 06.11.2018 privind proba practica Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 29642 din 06.11.2018

 
3. 06.11.2018 Anunţ nr. 29679 din 06.11.2018 privind proba interviu Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 29681 din 06.11.2018

 
4. 07.11.2018 Anunţ nr. 29813 din 07.11.2018 privind rezultatele finale Timu Lenuța

Proces-verbal nr. 29814 din 07.11.2018

 
   
12.  15 octombrie 2018
  Anunţ nr. 27254 din 15.10.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de director la Clubul Sportiv Municipal ”Raraul” Câmpulung Moldovenesc.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 15.10.2018 Anunţ nr. 27254 din 15.10.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 27284 din 15.10.2018

 
2. 30.10.2018 Anunţ nr. 28878 din 30.10.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 28886 din 30.10.2018

 
3. 05.11.2018 Anunţ nr. 29482 din 05.11.2018 privind proba scrisa Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 29483 din 05.11.2018

 
4. 05.11.2018 Anunţ nr. 29502 din 05.11.2018 privind proba interviu Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 29504 din 05.11.2018

 
5. 06.11.2018 Anunţ nr. 29701 din 06.11.2018 privind rezultatele finale Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 29704 din 06.11.2018

 
   
13.  12 noiembrie 2018
  Anunţ nr. 29967 din 09.11.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de inspector, cl.I, grad profesional debutant, la Compartimentul planificare urbană și autorizări – Direcția Tehnică și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atribuții
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 12.11.2018 Anunţ nr. 29967 din 09.11.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 29969 din 09.11.2018

 
2. 06.12.2018 Anunţ nr. 32847 din 06.12.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 32849 din 06.12.2018

 
   
14.  16 noiembrie 2018
  Anunţ nr. 30804 din 16.11.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de inspector, cl.I, grad profesional asistent, la Compartimentul monitorizare servicii publice – Direcția Tehnică și Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Atribuții
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 16.11.2018 Anunţ nr. 30804 din 16.11.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 30836 din 16.11.2018

 
2. 07.12.2018 Anunţ nr. 32897 din 07.12.2018 privind selectia dosarelor Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 32898 din 07.12.2018

 
   
15.  23 noiembrie 2018
  Anunţ nr. 31511 din 23.11.2018 - privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant la Compartimentul servicii sociale - Direcția de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
  Bibliografia de concurs.
Nr. crt. Data publicării anunțului:

Conţinut:

Persoana de contact:

Anunțul a fost publicat în baza:

Anunțul s-a retras de la publicare în baza:

1. 23.11.2018 Anunţ nr. 31511 din 23.11.2018 privind organizarea concursului Botea Cătălina Mariana

Proces-verbal nr. 31512 din 23.11.2018

 
   
   

Data ultimei actualizări a paginii: 07-dec.-2018

Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.