stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

 
 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2016 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

proiecte de finanţare

Nr. crt.

Denumire proiect:

Stadiul proiectului   Valoare
1. Dotare cu echipament IT (computere şi softuri) la nivel local pentru o descentralizare financiară fluentă”  finalizat 18.970
EUR
2. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc - SAMTID finalizat 24.07.2010 900.582
EUR
3. Utilităţi şi mediu la standarde europene implementare 11.055.217
EUR
4. Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a municipiului Câmpulung Moldovenesc finalizat 6.262.355,3 RON
5. Centrul de Informare Europeană Câmpulung Moldovenesc finalizat 29.696,82
EUR
6.

Lista proiectelor şi lucrărilor publice derulate în municipiul Câmpulung Moldovenesc în 2008.

7. Programul de Vecinătate România - Ucraina 2004 – 2006
"DEZVOLTARE DURABILA PRIN TURISM ÎN CARPAŢII NORDICI"

finalizat 247.170
EUR
 Infoturism
8. Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc este beneficiar al unei finanţări prin programul PHARE 2005 CES - Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului" în vederea întocmirii studiilor (de fezabilitate, de impact asupra mediului şi analiza cost-beneficiu) necesare pentru "Staţie de transfer a deşeurilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc" finalizat 55.000
EUR
9.

Portofoliu de proiecte pentru anul 2009 

10.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru cartierele Stadion, Centru şi Bodea din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

finalizat 24.974.628,72
LEI
11.

Portofoliu de proiecte pentru anul 2010.

12. Programul operaţional de cooperare transfrontalieră România - Ucraina - Republica Moldova
Prioritatea 3 "People to people" - Măsura 3.2
Proiectul "CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII CULTURALE BUCOVINENE"
ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE 2011
finalizat 170.000
EUR
13. Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013
Axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
cod SMIS 17988 - Proiectul "DRUMUL LEMNULUI"
finalizat 1.003.902,60
LEI
14.

Lista proiecte derulate în municipiul Câmpulung Moldovenesc în 2011.

15.

Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău.

implementare  107.630.252,88
LEI
16.

Lista investiţii derulate în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2013.

17.

Reabilitare sediu primărie

finalizat  125.000 LEI
18.

Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013
Axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
cod SMIS 54727
- Proiect "Creare și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică"

finalizat 473.341,21
LEI
Centrul National de Informare si Promovare Turistica
19.

P.N.D.R. 2014-2020. Materiale informative:

   
  - Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale programului naţional de dezvoltare rurală (PNDR) 2014-2020
  - Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014–2020
  - Broșura "Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată"
  - Broșura "Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor"
20.

Informare publică cu privire la intenția de a implementa proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural” 

  - Fișa cadru prezentare proiect.
21.

Informare publică cu privire la intenția de a implementa proiectul ”Construire centru de agrement multifunctional in municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” 

  - Fișa cadru prezentare proiect.
22.

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025

  - Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2016-2025.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii