stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului câmpulung moldovenesc

 

  Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 97/2006

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

CAP. I - DISPOZIŢII GENERALE

      Art.1 Primarul, viceprimarul şi secretarul municipiului împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc constituie Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
     Art.2 Primăria este o structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
     Art.3 (a) Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi controlează. Exercită atribuţiile stipulate în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 Textul integral al R.O.F.

 

  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 38/2007

 

codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual

     (1) Codul de conduită al functţonarilor publici, reglementează normele de conduită profesională a funcţonarilor publici, iar Codul de conduită al personalului contractual din Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a unităţilor subordonate, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual şi sunt definite în continuare cod de conduită.
    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.
Textul integral al Codului de conduită.

 

  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/2007

 

 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

     Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public şi salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici şi salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum şi temporar studenţilor în perioada efectuării practicii şi altor persoane delegate de către agenţii economici sau unităţi bugetare, pentru prestarea unei activităţi în incinta instituţiei. Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006, a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, cu prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare la data aplicării acestuia, a Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  
Textul integral al R.O.I.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii