stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate consiliului local al municipiului câmpulung moldovenesc

 

Structura organizatorică a instituţiei a fost aprobată prin:
Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 24.09.2015.

 

A. compartiment audit intern

 Miroţoi Radu - auditor superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 23

 Telefon:

0230-314425 int. 128

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

audit@campulungmoldovenesc.ro

 

B. direcția administraţie publică

 Erhan Rodica - director executiv 
 Tatar Rodica - șef serviciu 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 26 

 Telefon:

0230-314425 int. 116

 Fax:

0230-314725
   

 B.1. serviciul administraţie publică

 Tatar Rodica - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 26 

 Telefon:

0230-314425 int. 116

 Fax:

0230-314725
   

 B.2. Compartiment asistenţă socială şi protecţia copilului

 Coca Iuliana - inspector principal
 Coca-Horga Viorica - consilier juridic 
 Iftime Georgeta-Felicia - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 24 

 Telefon:

0230-314425 int. 146

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

asistsociala@campulungmoldovenesc.ro

 

asistsociala1@campulungmoldovenesc.ro

   
 Cehren Vladimir - referent 
 Erhan-Vicol Maria-Daniela - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 21 

 Telefon:

0230-314425 int. 148

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

asistentasociala2@campulungmoldovenesc.ro

 

asistentasociala3@campulungmoldovenesc.ro

 

 B.3.Compartiment administraţie publică şi autoritate tutelară

 Crăciunescu Diana-Mihaela - inspector superior (suspendat)

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 22 

 Telefon:

0230-314425 int. 115

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

administratie@campulungmoldovenesc.ro

   

 B.4.Compartiment relaţii publice, registratură, circulaţia şi păstrarea documentelor, secretariat şi arhivă

 Gavrilovici Doina-Marina - referent superior
 Erhan Ionel - arhivar 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 1

 Telefon:

0230-314425 int. 125

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

registratura@campulungmoldovenesc.ro

 
 Marcu-Orhean Pymenușa - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 17

 Telefon:

0230-314425 int. 111

 Fax:

0230-314725
 
 Chiorescu Virginia - inspector superior
 Ropcean Luminița-Georgeta - inspector de specialitate

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 2 

 Telefon:

0230-314425 int. 115

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

administratie@campulungmoldovenesc.ro

 
 Sabie Luminița-Mariana - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 2 

 Telefon:

0230-314425 int. 118

 Fax:

0230-314725
   

C. compartiment juridic

 Petroaie Paul - consilier juridic 
 Ignat Petronela - consilier juridic 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 25

 Telefon:

0230-314425 int. 126

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

juridic@campulungmoldovenesc.ro

 

D. compartiment resurse umane

Botea Cătălina - inspector superior
Timu Lenuța - inspector debutant

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 28 

 Telefon:

0230-314425 int. 117

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

salarizare1@campulungmoldovenesc.ro

 E-mail:

salarizare3@campulungmoldovenesc.ro

 

E. compartiment registre agricole

 Lungu Gheorghe - consilier superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 27 

 Telefon:

0230-314425 int. 118

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

agricol@campulungmoldovenesc.ro

 

 

F. serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor

 Vlad Petronela-Liliana  - agent șef principal

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 2

 Telefon:

0230-314425 int. 121/144

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

spclep@campulungmoldovenesc.ro

 

 

F.1.Compartiment evidenţa persoanelor

Bilinschi Nicoleta - inspector principal
Hrițcu Cornel - inspector superior
Todașcă Liliana-Corina - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 4

 Telefon:

0230-314425 int. 144

 Fax:

0230-314725

 

F.2.Compartiment Stare civilă

Cojocariu Oana - inspector superior
Latiș Mihaela-Ancuța - inspector debutant

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 3

 Telefon:

0230-314425 int. 140

 Fax:

0230-314725
 E-mail:

starecivila@campulungmoldovenesc.ro

 

G. direcția economică

 Florescu Iuliana-Georgeta - director executiv 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 7 

 Telefon:

0230-314425, int. 132

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

direconomic@campulungmoldovenesc.ro

   

 G.1.Compartiment buget-contabilitate, salarizare şi finanţare investiţii

Iordan Liliana - consilier superior
Moroșanu Doinița - referent de specialitate
Negură Vasile - inspector superior
Văleanu Niculina - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 9

 Telefon:

0230-314425, int. 142

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

economic@campulungmoldovenesc.ro

 E-mail:

contabil@campulungmoldovenesc.ro

 E-mail:

contabil1@campulungmoldovenesc.ro

 E-mail:

contabil2@campulungmoldovenesc.ro

 E-mail:

contabil3@campulungmoldovenesc.ro

 
Roman Gabriela - referent

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 11

 Telefon:

0230-314425, int. 142

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

salarizare2@campulungmoldovenesc.ro

 

G.2.SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE

 Coclici Liliana - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 11

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

impozite@campulungmoldovenesc.ro

  
Bofu Elena-Brândușa - inspector superior
Pădure Ana-Narcisa - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 11

 Telefon:

0230-314425, int. 142

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

impozite1@campulungmoldovenesc.ro

 

impozite2@campulungmoldovenesc.ro

 
Cosinschi Felicia - inspector debutant
Melen Daniel-Victor - consilier juridic
Pascari Maria-Paraschiva - inspector principal
Puzariuc Dumitru-Cristian - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 10 

 Telefon:

0230-314425, int.

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

impozite3@campulungmoldovenesc.ro

 

impozite4@campulungmoldovenesc.ro

 

impozite5@campulungmoldovenesc.ro

 
Tudurean Mihai - inspector superior
Zancu Angelica - referent superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 8 

 Telefon:

0230-314425, int. 131

 Fax:

0230-314725
 
Catargiu Mihaela - casier
Maierean Mihaela-Simona - casier

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 5

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725
 
 H.Compartiment managementul calității, comunicare, relații publice, securitate și sănătate în muncă
 Poşchin Nicoleta - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, parter, cam. 14

 Telefon:

0230-314425 int. 135

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

comunicare@campulungmoldovenesc.ro

 

 

 Catargiu Vasile - referent superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 17

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

securitate@campulungmoldovenesc.ro

 

I.compartiment proiecte cu finanțare internațională, informare europeană și marketing turistic

centrul național de informare și promovare turistică

 Axânti-Coca Mihaela-Nicoleta - inspector principal
 Nisioi-Hechelciuc Elisabeta - inspector asistent

 Adresa:

str. I.Hălăuceanu fn

 Telefon:

0330-108455

 Fax:

0330-108455

 E-mail:

turism@campulungmoldovenesc.ro

 

office@cnipt-raraul.ro

 Ojog Traian-Gabriel - referent superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj, cam. 44 

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

turism@campulungmoldovenesc.ro

 

J.compartiment situaţii de urgenţă

 Erhan Aristotel - referent de specialitate  

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 17

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

siturgenta@campulungmoldovenesc.ro

 

K.compartiment informatică

 Iordache Camelia-Aurica - consilier superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 20 

 Telefon:

0230-314425 int. 135

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

primaria@campulungmoldovenesc.ro

 

L.direcţia tehnică și urbanism

Istrate Luminița-Rozalia - director executiv adjunct

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 35

 Telefon:

0230-314425 int. 133

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

urbanism@campulungmoldovenesc.ro

 

L.1.Compartiment planificare urbană şi autorizări

Catargiu Tudor-Alexandru - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 36

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725
 

L.2.Compartiment investiții

Erhan Andrei - inspector asistent
Zancu Carmen-Maria - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 35

 Telefon:

0230-314425, int. 136

 Fax:

0230-314725
 

L.3.Compartiment monitorizare servicii publice

Zancu Corneliu - consilier superior
Giosan Petru - inspector debutant

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 40 

 Telefon:

0230-314425, int.

 Fax:

0230-314725
 

L.4.Compartiment spațiu locativ

Cîrstiuc Nicolai - referent de specialitate
Juverdeanu Cristina-Roxana - inspector asistent

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 33

 Telefon:

0230-314425, int.

 Fax:

0230-314725
 

L.5. Serviciul patrimoniu

Niță Marcela-Luminița - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 39

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

patrimoniu@campulungmoldovenesc.ro

 
Ciuc Viorel - inspector superior
Nuțescu Gabriela-Elvira - inspector asistent
Zdrob George-Steluț - inspector debutant

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 39

 Telefon:

0230-314425, int.

 Fax:

0230-314725
 

L.6.Compartiment tehnic și administrativ-gospodăresc

Roman Ion - inspector superior
Perdei Maria - administrator
Timu Stelian - șofer
Timu Felicia - referent de specialitate
Nenu Virginica - îngrijitor
Catargiu Mihaela - îngrijitor
Zdrob Viorel - muncitor calificat
Samson Constantin - muncitor calificat

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 14 

 Telefon:

0230-314425, int.

 Fax:

0230-314725
 

M.compartiment transport auto și monitorizare parcări

Șutu Daniela-Maria - inspector asistent

 Adresa:

str. 22 Decembrie, etaj 2, cam. 40

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

transport@campulungmoldovenesc.ro

 

N.compartiment licitații și achiziții publice

Nimigean Loredana-Gina - consilier superior
Niţă Lucian-Marius - inspector superior

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 34

 Telefon:

0230-314425 int. 137

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

achizitii@campulungmoldovenesc.ro

 

O.compartiment alimentare cu energie termică

Mihalea Sorin - inspector de specialitate
Vișinari Dorin - muncitor calificat
Vașnei Petru - muncitor calificat
Balan Ion - muncitor calificat
Florescu Petru - muncitor calificat

 Adresa:

str. 22 Decembrie, etaj 2, cam. 33

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725
 

P.serviciul politia locală

Balan Ioan-Cristian - șef serviciu

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 18

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

politialocala@campulungmoldovenesc.ro

 

P.1.Compartiment ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor

Barbînță Nicolae - polițist local
Brocea Florin - polițist local
Catargiu Ioachim-Gheorghe - polițist local
Flutur Gheorghe - polițist local
Grămadă Ion-Stelian - polițist local
Hopincă Mihail-Bogdan - polițist local
Merilă Ovidiu-Mihai - polițist local
Niga-Larion Vasile - polițist local
Procopeț Cristian - polițist local
Rusu Marian-Ionuț - polițist local
Sabie-Lițu Gheorghe - polițist local
Valach Vasile - polițist local
Vermeșan Dinu - polițist local
 

P.2.Compartiment circulaţia pe drumurile publice

Șved Daniel-Gheorghe - polițist local
Amanoloaie Mihai - polițist local
Baltă Daniel - polițist local
Buzdugan Stelian-Virgil-Petruț - polițist local
Coca Viorel - polițist local
 

P.3.Compartiment dispecerat şi evidenţa persoanelor

Olaru Mihail-Cătălin - polițist local

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 1, cam. 18

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

politialocala@campulungmoldovenesc.ro

 

P.4.Compartiment disciplina în construcţii şi afişajul stradal

Miroțoi Ana - polițist local
Murtezan Emil - polițist local

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 34

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725
 

P.5.Compartiment protecţia mediului

Olcu Nicoleta - polițist local

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 34

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

mediu@campulungmoldovenesc.ro

 

P.6.Compartiment activitate comercială

Sofian Gabriela - polițist local

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 44

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 

R.compartiment specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

 

S.cabinet primar

 

 Adresa:

str. 22 Decembrie, nr.2, etaj 2, cam. 38

 Telefon:

0230-314425

 Fax:

0230-314725

 E-mail:

cabinetprimar@campulungmoldovenesc.ro

 
 
Data ultimei actualizări a paginii: 12-Feb-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.