© Ovidiu Ștefeligă
ACTUALITATE

Dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Câmpulung Moldovenesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava

27.04.2018 -

Proces verbal înregistrat în ”Registrul de evidență a proceselor verbale de afișare/dezafișare” a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ și a minutelor ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la nr. 8 din 27.04.2018

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la Serviciul Poliția Locală, Compartiment Protecția Mediului, etaj 2, cam. 34, până la data de 15 mai 2018.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.