interes public

Declarații de avere și declarații de interese ale consilierilor locali (mandatul curent)

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali din mandatul 2016-2020.

Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina curentă şi pe cea a Agenţiei Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi încă 3 (trei) ani după încetarea mandatului, apoi se arhivează potrivit legii.

Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Formulare electronice (E-FORMS)

Declarații de avere și declarații de interese ale consilierilor locali (la încheierea mandatului)

acces rapid

Opțiuni