ACTUALITATE

Anunţ important pentru persoanele cu dizabilităţi

31.01.2020 -

ANUNŢ IMPORTANT

Vă aducem la cunoştinţă măsurile luate ca urmare a dispoziţiilor primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii si Adopţii, prin Dispoziţia nr. 1372/Cabinet/23.01.2020, în vederea îmbunătăţirii accesului la serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilităţi si a copiilor cu dizabilităţi:

1.Pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte cu dizabilităti, puteţi trimite scanate documentele necesare, însoţite de cererea tip de evaluare, pe adresa de email: sec_adu1ti_sv@dgaspcsv.ro

2.Pentru evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilităţi, puteţi trimite scanate documentele necesare, însoţite de cererea tip de evaluare, pe adresa de email: sec_copii_sv@dgaspcsv.ro

După verificarea documentaţiei primite pe email, veţi fi informaţi, pe adresa de email de pe care s-a primit documentaţia, cu privire la data si ora proramării la evaluare a persoanei adulte/copilului cu dizabilităţi precum si cu privire la eventualele documente care mai sunt necesare pentru întocmirea dosarului.

Nu uitati:

- la data si ora programării, vă rugăm să vă prezentaţi cu beneficiarul la serviciul de evaluare complexă: persoana adultă cu dizabilităţi sau copilul cu dizabilităţi precum şi cu dosarul complet şi documentele originale conform necesarului de acte,

- Pentru cazurile de copii cu dizabilităţi netransportabili, procedura presupune completarea cererii tip pentru evaluare la domiciliu si transmiterea în format electronic a cererii si a documentaţiei necesare.

- Pentru cazurile de persoane adultecu dizabilităţi, evaluarea la domiciliu se efectuează automat doar dacă în documentaţia primită, este specificat faptul că persoana este nedeplasabilă, (atât în actele medicale cât si în ancheta socială), în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vă rugăm să apelaţi la asistenţii sociali din cadrul autorităţii publice locale pentru sprijin în întocmirea dosarului, ca si până acum, iar pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să transmiteţi mesajele dumneavoastră la adresele de email menţionate mai sus.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.