© Stefeliga
ACTUALITATE

Anunt public

17.03.2023 -

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. Județul Suceava, titular al proiectului „Punct de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ștefan cel Mare, f.n. (imobil cu nr. 37439, 42019, 37436 Câmpulung Moldovenesc), județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 8 și 14, precum și la următoarea adrresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.