© Agerpres
© “ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, Cod SMIS: 136664
© Orase curate 17 iulie-18 august 2023
© Avarie
ACTUALITATE

Anunturi de interes public 2023 - INFORMAŢII AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE SEZONUL RECE 2023-2024

13.10.2023 -

12. Anunt din 13.10.2023:

12. INFORMAŢII AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE SEZONUL RECE 2023-2024

Începând cu data de 1 noiembrie 2023, de luni până vineri, între orele 9,00-14,00 la camera 21 se depun cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 2023- 2024

CONDIȚII DE ACORDARE

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt până la 1386 lei şi persoanelor singure ale căror venituri nete lunare sunt până la 2053 lei.

Titularul ajutorului pentru incălzirea locuinţei este:

-proprietarul locuinţei;

-succesorul de drept al proprietarului locuinţei;

-persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct;

-titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;

-alt membru de familie major şi legal imputernicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

-reprezentantul legal al persoanei singure care nu au împlinit vârsta de16 ani, al persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu sau al persoanelor cărora li s-a instituit curatela

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate in stare de funcţionare

Depozite bancare
- Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
- Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru incălzirea locuinţei.

Venituri nete lunare/membru

de familie

Gaze naturale

- Lei -

Combustibili solizi şi

sau petrolieri

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<=200 lei

250

320

500

200,1 lei-320 lei

225

288

450

320,1 lei-440 lei

200

256

400

440,1 lei-560 lei

175

224

350

560,1 lei-680 lei

150

192

300

680,1 lei-920 lei

125

160

250

920,1 lei-1040 lei

100

128

200

1040,1 lei-1160 lei

75

96

150

1160,1 lei-1280 lei

50

64

100

1280,1 lei-1386 lei (familie) / 1280,1 lei-2053 lei (persoana singura)

25

32

50

Familiile ale căror venituri sunt de până la 1386 lei si persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în functie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

-30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

-10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

-20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.

În situatia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor

Ajutor pentru incălzirea locuinţei cu lemne / gaze naturale / energie electrică

- Cerere tip;

- C.I./B.I. a proprietarului sau chiriașului (dacă este cazul);

- C.I./B.I. pentru toți membrii familiei peste 14 ani;

- certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- certificat de căsătorie;

- certificat deces;

- sentinţe divorţ;

- hotărâri de încredinţare/plasament;

- act proprietate / contract închiriere / comodat;

Dacă sunt chiriași - acte doveditoare constând în: împuternicire notarială sau contract de închiriere înregistrat la Administratia financiară;

- Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul membrilor familiei şi modul de încălzire al locuinţei (gaze naturale / energie electrică);

 • - Factură – gaze naturale;
 • - Factură - energie electrică;

- Adeverinţă de salariat – salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (cu specificare dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă și valoarea acestora), cupon pensie, șomaj, handicap, indemnizație creștere copil, stimulant de inserție SAU ORICE ALT ACT DOVEDITOR AL VENITURILOR pentru toate persoanele trecute în cererea de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței;

- Pentru persoanele peste 18 ani care nu realizează venituri și nu frecventează școala - declaraţie notarială dată în acest sens;

- AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE SE ACORDĂ FAMILIILOR ALE CĂROR VENITURI NETE LUNARE PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT PÂNĂ LA 1386 LEI ȘI PERSOANELOR SINGURE ALE CĂROR VENITURI NETE LUNARE SUNT PÂNĂ LA 2053 LEI.

- PERSOANELE CARE DEȚIN UN MIJLOC DE TRANSPORT TREBUIE SĂ PREZINTE UN DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ANUL FABRICAȚIEI ACESTUIA.

- AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE CU ENERGIE ELECTRICĂ SE ACORDĂ NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU DEŢINE ÎN LOCUINŢĂ ALTĂ FORMĂ DE ÎNCĂLZIRE (SOBĂ, CENTRALĂ ETC).

- PERSOANELE CARE AU CONTURI BANCARE CU VALOARE MAI MARE DE 3000 LEI NU AU DREPTUL LA SUBVENȚIE.


___________________________________________________________________


11. Anunț din 30.08.2023:

Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Fundația Enable, implementează proiectul “ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, Cod SMIS: 136664, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul căruia avem ca obiectiv testarea a 30.000 de femei, cu vârsta între 50-69 ani, din Regiunile Nord-Est și Sud-Est (județele Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava, Galați, Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea, Buzău).

Programul se adresează tuturor femeilor asigurate sau neasigurate.

Vă invităm să participați la o examinare gratuită prin mamografie digitală la Unitatea Mobilă de Screening Mamar, pusă la dispoziție de Institutul Regional de Oncologie Iași.

Unitatea Mobilă de Screening, va staționa pe Platoul Central din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2023, împreună cu o echipă medicală pentru efectuarea unei examinări gratuite.

Programări se fac la numărul de telefon 0753 780 889

Femeile vor prezenta doar buletin în original și copie. (FĂRĂ card de sănătate sau bilet de trimitere de la medicul de familie).

Criterii pentru a beneficia de testare în cadrul programului ONCOFEM:

 • - vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani;
 • - fără diagnostic confirmat de cancer mamar;
 • - sunt asimptomatice;
 • - fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar;
 • - nu sunt însărcinate sau nu alăptează;
 • - nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni;
 • - au adresa în buletin în unul din cele 12 județe vizate de proiect.

Ce este mamografia

Mamografia este o examinare radiologică specială a sânului, care ajută la detectarea modificărilor la nivelul structurii acestuia. În timpul unei mamografii, disconfortul femeilor, în cele mai multe cazuri, este minim. Unele femei cu sâni sensibili pot avea un grad mai mare de disconfort. Tehnicianul va poziționa sânul pe o platformă a aparatului și-l va comprima ușor cu o paletă specială, cu scopul de a reduce grosimea acestuia, pentru o mai bună vizualizare a structurilor anatomice. Această compresie va dura câteva secunde și poate crea o ușoară senzație de tensiune în sân, care dispare când se decomprimă sânul.

Spre deosebire de mamografia analogică, cea digitală se obține mult mai rapid, oferă o mai mare acuratețe a imaginilor, reducând astfel riscul de a repeta investigația, deci, implicit, timpul de expunere la raze X.

Cum ne pregătim pentru examinare

Se recomandă ca în timpul procedurii să nu existe urme de pudră de talc, deodorant sau loțiune în zona sânilor sau a axilelor. Acestea pot apărea pe mamografie ca pete de calciu și pot compromite calitatea imaginii.

În aceeași perioadă, 27-29 septembrie 2023, vă invităm să participați și la o examinare ginecologică gratuită prin Unitatea Mobilă de Screening, pusă la dispoziție de Institutul Regional de Oncologie Iași.

Criterii pentru a beneficia de examinare ginecologică în cadrul programului ONCOPREV:

- vârsta între 25 și 29 de ani (testare Babeș Papanicolau) și 30-64 ani (testare HPV);

- nu au histerectomie totală;

- nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;

- sunt asimptomatice;

- nu au participat la screening de cancer de col uterin în ultimii 5 ani;

- nu sunt eligibile femeile cu histerectomie totală pentru afecțiuni benigne;

- fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin;

- au adresa în buletin în unul din cele 12 județe vizate de proiect.

Vă așteptăm!

___________________________________________________________________


10. Anunț nr. 27886 din 01.08.2023:

ACET SA SUCEAVA anunță:

Urmare a avariei accidentale aparute în rețeaua de distribuție a apei potabile, pe conducta de aductiune a apei de la statia Sadova spre rezervoarele Runc, care presupune efectuarea unor lucrări mai complexe decât se estima inițial, respectiv, devierea conductei pe o lungime de aproximativ 70 metri liniari, sistarea serviciului de alimentare cu apă va continua și în data de 01.08.2023, intervalul orar 00.00-24.00.

Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă se va face imediat după finalizarea lucrărilor.

ACET SA - Avarii / Lucrări accidentale

Vă mulțumim pentru înțelegere!

___________________________________________________________________


9. Anunt din 31.07.2023:

ACET SA SUCEAVA anunta:

Urmare a avariei accidentale aparute în rețeaua de distribuție a apei potabile, pe conducta de aductiune a apei de la statia Sadova spre rezervoarele Runc, astăzi 31.07.2023 se va sista furnizarea apei reci în municipiul Câmpulung Moldovenesc, din zona centrală, intersecția cu strada Sirenei, până la limita administrativă spre Gura Humorului, începând cu ora 08,30 până la ora 24.00 (estimat), în vederea remedierii avariei.

ACET SA - Avarii / Lucrări accidentale

Vă mulțumim pentru înțelegere!

___________________________________________________________________

8. Anunt din 20.07.2023:

În perioada 21.07.2023 – 23.07.2023, va avea loc Festivalul Internațional de Folclor ,,Întâlniri Bucovinene".

În acest sens circulația rutieră din zona centrală a municipiului este restricționată temporar pe următoarele sectoare de drum:

 • 21.07.2023 ora 06.00 – 24.07.2023 ora 03.00, de la intersecția str.Calea Bucovinei cu str. Fraternității la intersecția str. Calea Transilvaniei cu Ion Ștefureac;
 • 21.07.2023 ora 06.00 – 24.07.2023 ora 03.00 de la intersecția str. Liceului cu I Hălăuceanu la intersecția str. I Hălăuceanu cu str. Pictor Nicolae Grigorescu;
 • Devierea traficului rutier pe perioada desfășurării evenimentului se va face pe varianta destinată traficului greu (intersecția str. Calea Bucovinei cu str. Fraternității și intersecția str. Calea Transilvaniei cu Ion Ștefureac).

Vă mulțumim pentru înțelegere!

__________________________________________________________________

7. Anunt din 03.07.2023:

Campaniile anuale ECOTIC “Orașe Curate” și “Comune Curate” au drept scop informarea cetățenilor despre importanța colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori, dar și colectarea propriu-zisă a acestor tipuri de deșeuri, în mediul rural și urban.

Vino cu deșeurile electrice în perioada 17 iulie-18 august 2023 la punctul de colectare de pe str. Uzinei, nr.6 sau solicită telefonic preluarea deșeurilor electrice voluminoase de la domiciliu.

Vei primi un premiu instant (în limita stocului disponibil), constând în 2 becuri LED.


Vă multumim!

___________________________________________________________________

6. Anunt din 09.06.2023:

„Cetăţenii care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau în curs de expirare, au obligaţia, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, să se prezinte în cel mai scurt timp la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2, la sediul Primăriei, în vederea eliberării unor noi acte de identitate.”

Vă multumim!

___________________________________________________________________

5. Anunt din 23.05.2023:

Începând cu data de 23.05.2023 termenul de soluționare a cererii pentru eliberarea cărții de identitate este de minim 20 de zile calendaristice.

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la înmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul „Alte cazuri” al cărui termen de valabilitate este de 45 zile, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vă multumim pentru întelegere!

___________________________________________________________________

4. Anunt din 09.03.2023:

Începând cu data de 08.03.2023 se demarează lucrările de reparatii si de modernizare la puntea fixă peste râul Moldova (legătura dintre strada Islazului si strada N. Bălcescu), iar pentru perioada 08.03. – 30.05.2023 accesul pe punte este interzis.

Vă multumim pentru întelegere!

___________________________________________________________________

3. Anunt din 22.02.2023:

Urmare a avariei aparute pe conducta de aductiune a apei de la statia Sadova spre rezervoarele Runc, in zona strazii Caprioarei, va comunicam ca in data de 22.02.2023 vom intrerupe apa in urmatoare cartiere ale municipiului Campulung Moldovenesc:

Stadion-partial

Runc

Centru

Trandafirilor

Zona Oborului –Bradului

Deia

Strand

Bodea I

Bodea II

Valea Seaca- Tudor Vladimirescu

Capu Satului

Interval orar estimat 10-16

Precizam ca zona Sahla este alimentata la parametri normali .

Ing. Gherman Despina

Tel . 0734739979

____________________________________________________________________

2. Anunt din 15.02.2023:

Având în vederea semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, la data de 18.01.2023, cu Asocierea PROLUX S.R.L. și BICONSTANT S.R.L. pe o durată de 5 ani, vă aducem la cunoștință următoarele:

Sesizările privind defecțiunile apărute la sistemul de iluminat public, precum și sugestiile cu privire la modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat vor fi preluate la numărul de telefon 0371/ 710 101 sau se vor depune la sediul societății PROLUX S.R.L. din strada Alexandru Vlahuță, nr. 6 ( fosta IRE ).

____________________________________________________________________

1. Anunt din 01.02.2023:

În atenția deținătorilor de teren agricol și animale domestice, vă informăm că a fost adoptată Hotărârea Guvernului României nr. 3/2023 modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia. Pentru persoanele interesate vă sugerăm să analizați textul de lege pentru a fi informați cu privire la modalitatea de acordare a despăgubirilor sus menționate.

Date contact gestionar fond de vânătoare:

Denumire:

Asociatia Judeteana a Vanatorilor Si Pescarilor Sportivi Suceava

Adresă: Strada Stefan Cel Mare 66, Suceava, 720062

Telefon: 0230 213 234

actualitate

Legături

Legături către site-uri externe.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.