ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr. 5 din 31.03.2020

31.03.2020 -

Nr. 9561 din 31.03.2020
_________________________________________________________________________________________
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
H O T Ă R Â R E A nr.5
Din 31.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanțele Militare nr.5 și 6 /2020.
Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat, la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune;
Art.2 Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii;
Art.3 Pe perioada stării de urgență se instituie o zonă de protecție – ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, zonă din care face parte și UAT Câmpulung Moldovenesc;
Art.4 În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a persoanelor ce aparțin altor categorii socioprofesionale cu excepția:
  • transportului de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și a resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și a aprovizionării populației;
  • persoanele care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transpoturilor.
Art.5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.
PRIMAR,
Mihăță Negură
ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.