© Ovidiu Ștefeligă
ACTUALITATE

Lăcașe de cult

„Străveche vatră românească de datini şi virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o personalitate specifică, atât prin aşezarea geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul spiritual al oamenilor, prin port şi obiceiuri. Oamenii locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria munţilor.” (Grațian Jucan - „Câmpulung Moldovenesc”)

Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”

Piatra de temelie a acestui lăcaș de cult a fost pusă la 20 iulie 1908, după planul întocmit de arhitectul Karl Romstorfer din Cernăuţi. Construcția a durat 6 ani și a costat 140.000 coroane austriece.

Biserica are formă de cruce (plan treflat), cu o temelie puternică, construită din cărămidă şi se termină cu o turlă în vârful căreia străjuieşte Sfânta Cruce, la înălţimea de 38 m. Este acoperită cu ţiglă smălţuită, multicoloră, în formă de solzi, comandată special de la Viena.

© Ovidiu Ștefeligă / Câmpulung Moldovenesc - Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”

Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”

Actuala biserică parohială, de proporții monumentale, a fost construită între anii 1887 – 1896, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Silvestru Morariu Andrievici. La punerea pietrei de temelie a participat și Principele de coroană Rudolf, fiul Împăratului Franz Joseph, aflat în vizită în Bucovina.

Biserica a fost construită în stil neobizantin, în formă de cruce treflată, prin contribuţia Fondului Bisericesc Religionar din Bucovina şi din donaţiile credincioşilor, rămânând până astăzi un punct de referință cultural – spirituală pentru orașul de la poalele Rarăului.

Biserica Romano Catolică

La începutul secolului al XIX-lea, ca urmare a unei dispoziții imperiale a Împăratului Francisc I prin care se cerea ca „peste tot în Bucovina, unde se găsesc locuitori catolici să se construiască biserici din zid”, s-a început construirea, în centrul localității, a unei biserici romano-catolice de piatră și cărămidă, după un proiect realizat de serviciul de construcții civile de la Viena.

Lucrările de construcție s-au făcut cu fonduri de la guvernul Galiției, fiind finalizate în anul 1815.

Biserica Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii”

Biserica, filie a parohiei „Naşterea Maicii Domnului“, a fost construită între anii 2001-2009 la inițiativa ctitorului Alexandru Alboi Șandru și coordonarea preotului paroh Teodor Giosan.

Toate lucrările au fost finalizate în anul 2009, la trei ani de la moartea ctitorului.

© Ovidiu Ștefeligă / Câmpulung Moldovenesc - Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”

Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”

Prima biserică din lemn în această zonă a fost ridicată în anul 1751. Populația zonei înmulțindu-se, biserica a devenit neîncăpătoare și atunci obștea a hotărât s-o desfacă și s-o dăruiască parohiei Bucșoaia (1855).

Pe locul vechii biserici din lemn, între anii 1855-1857 s-a înălțat actuala biserică, sfințită la 5 mai 1858. Biserica este construită în totalitate din bârne de brad pe un soclu din piatră de râu.

© Ruxandra Ștefeligă / Câmpulung Moldovenesc - Mănăstirea Sihăstria Rarăului

Mănăstirea Sihăstria Rarăului

În anul 1541, Voievodul Petru Rareș a ridicat în Poiana Sihăstriei, la poalele Rarăului, pe locul unei shihăstrii a Cuviosului Sisoe, o mănăstire din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, dăruindu-i o icoană făcătoare de minuni, adusă de pe Muntele Athos.

După anexarea Bucovinei de către imperiul Hasburgic, mănăstirea este demontată și mutată dincolo de Rarău, spre Chiril unde se află și astăzi.

În anul 1992 Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin preotul Dragoș Păduraru și mai apoi prin Arhimandritul Ilarion Neagoe încep construcția noii mănăstiri sfințită cu hramul „Înălțarea Domnului” la 21 august 1994.

Templul Havre Gah din Câmpulung Moldovenesc

Templul Havre Gah este un lăcaș de cult evreiesc, localizat pe strada Arboroasa nr. 1, în apropierea pieței agroalimentare. Acesta a fost construit în anul 1894. Pe frontispiciul său se află Steaua lui David în care este încadrat anul 1873, aceasta reprezintă un adaos ulterior provenind de la Sinagoga veche.

Prima sinagogă din Câmpulung Moldovenesc a fost construită în anul 1873 pe strada Deii (actualmente str. Dimitrie Cantemir) pe o suprafață de 296 mp, în stilul arhitecturii civile locale, neremarcându-se decât ca păstrare a aspectului arhitectural al secolului al XIX-lea. Aceasta este cunoscută în prezent ca Sinagoga veche (alte Șil).

Conducătorii spirituali ai comunității au fost rabinii Rafael Hammer, dr. Wolf Mischel (1907-1921) și Moses Josef Rubin (1922-1940). În sinagogi se dezbăteau ocazional subiecte legate de sionism sau de alte probleme naționale evreiești. În anii '30 ai secolului al XX-lea, Sinagoga veche a fost mărită, iar în prezent aici se află sediul Comunității Evreilor din Câmpulung.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.