interes public

Declarații de avere și declarații de interese ale funcționarilor publici

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici și ale conducerii Primăriei Câmpulung Moldovenesc.

Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina curentă şi pe cea a Agenţiei Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi încă 3 (trei) ani după încetarea mandatului, apoi se arhivează potrivit legii.

Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Formulare electronice (E-FORMS)

Declarații de avere și declarații de interese ale funcționarilor publici la încetarea raportului de serviciu

13 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni