Programe și strategii

"CREARE ȘI DOTARE CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ" cod SMIS 54727

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniu major de intervenţie 5.3. - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastucturii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Valoare: 473.341,21 lei

Documente asociate: