Programe și strategii

1. Proiect: "Drumul Lemnului" cod SMIS 17988, www.drumullemnului.ro

Data: 30.09.2019

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava

Perioada: 16 februarie 2011 - 15 august 2012, sustenabilitate incheiata in data de 15.08.2017

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013., Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Valoare: 1.003.902,60 lei

Documente asociate: