Programe și strategii

Proiect: "Drumul Lemnului" cod SMIS 17988

Data: 30.09.2019

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava

Perioada: 16 februarie 2011 - 15 august 2012

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Valoare: 1.003.902,60 lei

Documente asociate: