ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr. 6 din 07.04.2020

08.04.2020 -

Nr. 9963 din 07.04.2020

______________________________________________________________________________

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.6

Din 07.04.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se instituie obligativitatea purtării în spațiile publice de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc (magazine, piața agroalimentară, farmacii, instituții publice, etc.) și în apropierea acestora (de exemplu în cazul așteptării accesului în incintă), precum și în zonele aglomerate, unde se reduce distanța dintre persoane la mai puțin de 5 metri, a măștilor de protecție sau a altor echipamente, care să acopere gura și nasul (de exemplu fulare, eșarfe, materiale textile, etc.).

Art.2 Instituțiile publice și agenții economici de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc nu vor permite accesul în spațiile ce le aparțin, a persoanelor care nu respectă această obligație.

Art.3 În intervalul orar 11.00 – 13.00 se instituie obligativitatea asigurării accesului cu prioritate a persoanelor vârstnice, peste 65 ani, în toate spațiile publice de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc - acolo unde este permis (magazine, piața agroalimentară, farmacii, instituții publice, etc.).

Art.4 Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu vor permite cetățenilor accesul în mijloacele de transport fără mijloace de protecție minimale.

Art.5 Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ale altor locații în care există flux de persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste spații.

Art.6 În lipsa conformării la măsurile mai sus anunțate, Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc va lua măsura suspendării autorizației de funcționare.

Art. 7Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăiță Negură

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.