ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr. 7 din 10.04.2020

13.04.2020 -

Nr. 10189 din 10.04.2020


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.7

Din 10.04.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(3) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19 se aplică în mod corespunzător.

(4) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(2) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

Art.2 - (1) Piața agroalimentară rămâne deschisă pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID – 19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID – 19.

Art.3 În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art.4 Măsurile se aplică începând cu data de 10.04.2020

Art. 5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăță Negură

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.