Programe și strategii

Modernizarea spaţiilor publice urbane în cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava" cod SMIS 12041 (infrastructură rutieră, pietonală şi spaţii verzi)

Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, 1. Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a polilor de dezvoltare urbană, 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub–domeniul „Poli de dezvoltare urbană”

Valoare: 24.974.628,72 lei

Documente asociate: