Programe și strategii

"Planul integrat de dezvoltare urbană pentru cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava"

Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub domeniul: Centre urbane

Documente asociate: