Programe și strategii

”Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural” - SMIS 116602

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Stadiu: inDerulare

Sursa de finanțare: Cod apel: POR/167/5/1/Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitaþii culturale

Valoare: Valoarea totală este 11.937.095,72 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 11.596.797,48 lei.

Documente asociate: